Merparten av eleverna och politikerna under Ungdomstinget i Lorensberga skola.

Merparten av eleverna och politikerna under Ungdomstinget i Lorensberga skola.

Ungdomstinget pågår — här träffar Lorensbergaelever politiker

Årets ungdomsting för Ludvika kommun pågår just nu via att Ungdomskommittén är ute på turné till högstadieskolor och gymnasium. Under torsdagen var det Lorensbergas högstadium som fick besök av ledande politiker samt av ungdomskonsulenterna Unni Fredriksson och Julia Fritzon.

Politikerna på plats var Hanna Lindgren (S), Lotta Wedman (MP), HåGe Persson (M), Lars Handegard (V), Åsa Wikberg (MP) och Yvonne Persson (S).

Det här året har inget särskilt fokusområde lyfts fram, utan eleverna får i stället chansen att ställa valfria frågor till politikerna.

Under onsdagen besöktes Kyrkskolan, där bland annat bättre skolmöblering avseende datoranvändning efterfrågades.

Många frågor

I dag var det så Lorensbergaelevernas tur att via elevrådsrepresentanter ställa frågor till främst politikerna. Bland annat påpekade ungdomarna problem med skolskjutsarna och med upplevd otrygghet.

– Sedan har vi pratat om hur det ska gå till att få ökade meritvärden och undrat hur skolmiljön kan förbättras, säger åttondeklassaren Linda Risberg.

Ungdomskommittén får nu ta med sig de olika frågeställningarna till respektive kommunala förvaltningar.

"Återkoppling senare"

– Vi har fått en del svar redan nu men kommer att få en mer noggrann återkoppling senare, säger skolans elevrådsordförande Ajla Jakupovic som går i nian.

Från politikernas sida lovar man nu att jobba för att försöka få in svar och eventuella åtgärdsförslag i tid, så att eleverna på de olika skolorna ska hinna få besked under pågående läsår.

Skolturnén fortsätter nästa torsdag, 6 april, med besök på VBU Högbergsskolan och Fredriksbergsskolan.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 28/06 12:43:07