På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bussdiskussion på Fredriksbergsskolan.

Ungdomsting i Fredriksberg — fokus på bussresor

Under fredagsförmiddagen har det hållits ungdomsting på Fredriksbergsskolans högstadium, med fokus på bussresande.

Liknande ting hölls häromdagen på Kyrkskolan och Lorensberga skola och ska snart även arrangeras för VBU-gymnasister.

– Poängen med mötena är att unga ska få vara med och påverka kollektivtrafiken, säger Lotta Wedman som är avgående kommunalråd med ansvar för barn och unga.

Utöver Lotta Wedman var det ungdomskonsulent Lisa Haglund, skolskjutshandläggare Camilla Areteg och trafikhandläggare Anna Karlsson som träffade Fredriksbergsskolans elever.

Resvana ungdomar

Det blev en givande diskussion med resvana unga om bussfärder och taxianslutningar, busskort som inte alltid registreras som tänkt och krånglande bälten.

Två gånger i veckan åker Fredriksbergsungdomarna till och från Kyrkskolan i Ludvika, en enkelresa på ungefär sex mil.

– Det går bra förutom att man blir trött, säger en elev.

En annan påpekar olikheter i hur chaufförerna kör (ibland upplevs det gå för fort) och även hur de beter sig.

– Men vi har två favoritchaufförer som ofta kör oss.

Stök ibland

Förra läsåret var det upprepade problem med störande resenärer. Den här terminen har det fungerat bättre, berättar eleverna, även om det funnits negativa undantag i form av vuxna stökiga passagerare.

I sammanhanget kan det berättas att ett polisärende just nu är aktuellt avseende en händelse (rubricerad som sexuellt ofredande) på en buss med elever i en annan del av Ludvika kommun. Även Dalatrafik är inkopplat i detta ärende och ska i sin tur kontakta bussbolaget om det inträffade.

Anmäl alla brister

Från kommunens sida är uppmaningen att alltid göra polisanmälningar i den här typen av ärenden.

Även bussärenden som inte är polisiära men där något inte fungerat som tänkt bör anmälas, då till Dalatrafik.

– Men ta också gärna kontakt med mig eller Camilla Areteg via kommunens växel 0240-86000, säger Anna Karlsson.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/01 03:07:49