Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Alla har rätt till god vård och omsorg. Sveriges regering vill följa upp hur äldre har det, vad som kan förändras och förbättras. Därför genomför Socialstyrelsen en totalundersökning.

Undersökningen kommer att visa på skillnader mellan olika verksamheter, olika hemtjänstområden och olika äldreboenden. Hemtjänsten och boendena är i sin tur intresserade av att veta vad de kan bli bättre på, men också vad de kan vara stolta över.

Nu pågår årets äldreundersökning. Du som anhörig eller nära vän får gärna – om det behövs – hjälpa din närstående att svara på enkäten.

Enkäten skickas eller har redan skickats per post till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende. Undersökningen pågår till 26 maj.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 25/05 20:09:15