Sett norrifrån.

Välbesökt samrådsmöte om genomfarten i södra Ludvika

Under tisdagskvällen arrangerade Trafikverket ett samrådsmöte gällande omarbetad vägplan för området vid korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen, som en del i det stora projektet med Genomfart Ludvika.

Även Ludvika kommun deltog i samrådsmötet genom att informera om sitt arbete med detaljplan för aktuellt område.

Ett 40-tal personer hade kommit till Samarkandhuset i Ludvika. Detta för att få information om samt få chans att komma med synpunkter på det nya förslaget för den nya sammanslagna vägplan 1-2 (Grängesbergsvägen och korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen).

Bättre trafiklösning

Det nya är att Ludvika kommuns köp av handelsområdet, där tidigare Ica Matmagasinet fanns, har öppnat möjligheten för Trafikverket att få till en bättre trafiklösning med väg 50 dragen närmare järnvägens sträckning.

Därmed kan den planerade cirkulationsplatsen flyttas mot banvallen åt nordväst och vägsträckningen rätas ut.

Handelsområdet på platsen hamnar då också helt och hållet på Lorensbergasidan av vägen, vilket minskar påverkan av spring över riksvägen.

Sweco har 3D-bilder - och snart film

För Trafikverkets räkning har Sweco tagit fram 3D-bilder som visar hur det kan se ut när vägen är klar. Två av dessa bilder bifogas här – i toppen av sidan med bildvinkel norrifrån (infart till Lärkvägen till vänster i bild) samt härunder från sydväst mot den planerade cirkulationsplatsen. Senare kommer det också att finnas en 3D-film längs planförslagets sträckning, vilken läggs ut av Trafikverket.

Sett söderifrån
Samrådsmötet
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/01 19:03:41