Vattenledningen — omfattande utredning presenterades för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Ludvika fick på tisdagseftermiddagen ta del av en omfattande utredning om den ännu inte slutförda vattenledningen mellan Östansbo och Grängesberg.

Projektet skulle ha varit klart för slutbesiktning i slutet av november 2013. Men det har omgärdats av tekniska problem och i december 2016 avbröt entreprenören NCC sitt påbörjade försök till felavhjälpande efter fortsatta problem med läckage. I april i år hävde sedan NCC ensidigt avtalet med Ludvika kommun. Kommunen hävdar för sin del att NCC saknade rätt att häva avtalet.

Filmning av ledningen

Kommunens utredning utgår från filmning av cirka halva ledningssträckan. Den påvisar nio direkta läckage på den ursprungliga ledningen som NCC underlåtit att avhjälpa. Det förklarar också varför ledningen inte gick att provtrycka.

I utredningen påtalas dessutom ett mycket stort antal andra fel i NCC:s utförande av ledningen. Det finns inget som talar för att ledningen på de sträckor som inte har filmats skulle vara bättre utförd av NCC.

Kontakt med NCC

Kommunen har ändå fortlöpande hållit kontakten med NCC, liksom med Spendrups vars bryggeri ska förses med vatten från den nya ledningen.

Vattenledningen har också en funktion som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle.

Handlingar efterfrågas

Från kommunens sida efterfrågas nu av NCC såväl olika handlingar som svar på frågor samtidigt som krav på vite från NCC kvarstår. Vitet uppgår för närvarande till cirka 118 miljoner kronor.

– Men vi avser att ha en fortsatt dialog med NCC för att få i gång felavhjälpningen igen. Det har tyvärr dragit ut på tiden, bland annat beroende på att NCC har gjort en förändring i sin koncernledning. Men vi är nu i gång med samtalen igen, säger kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, Leif Pettersson.

Kommunens hållning

Han konstaterar att kommunens hållning fortsatt är att NCC ska göra klart sin entreprenad och närmast komma i gång igen med felavhjälpningen.

– Det är viktigt att arbetena kommer i gång, vilket i så fall skulle kunna ske i vår när tjälen släpper. Vi följer det som har överenskommits i kontraktet med NCC och har också en framåtskridande dialog med företaget som gör att vi tror på en lösning.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/01 10:59:58