Tre prover i rad visar på rent dricksvatten i Saxdalen — men rekommendationen om kokning kvarstår

Uppdaterad information söndag.
WBAB i samarbete med Ludvika kommun fortsätter att informera angående vattensituationen i Saxdalen.

Dricksvatten finns vid kiosken i Saxdalen.

Dricksvatten finns vid kiosken i Saxdalen.

Under söndagen kom resultatet från både fredagens och
lördagens prover av vattnet i Saxdalen. Båda var utan anmärkning, vilket betyder att det nu har gått att påvisa rena prover tre dagar i följd.

I början av nästa vecka går det därför att påbörja spolningen, där vattnet i ledningssystemet ska omsättas tio gånger.

Rekommendationen om kokning och noggrann hygien kvarstår ändå.

Allt vatten byts ut

Med omsättning avses att allt vatten i systemet byts ut och tio sådana insatser beräknas ta några dygn, kanske kring en vecka.

Prover tas även fortsättningsvis dagligen.

Kommunen har inte fått in några nya rapporter från byn om insjuknade i den vinterkräksjuka som dels tycks ha kommit som smitta via dricksvatten, dels som smitta mellan personer.

Uppstart av klorstation

Under helgen sker installation och uppstart av en klorstation som placeras i Saxdalen. Den hjälper till med sanering av ledningsnätet och att sedan upprätthålla säkerheten.

Viss klorlukt kan märkas, men klordesinfektion i dricksvatten är en normal åtgärd som används rutinmässigt.

Fortlöpande prover

Fortlöpande tas också nya prover på vattnet, som sedan sänds till Karlstad för analyser.

– Vi ser också till att fylla på den tank med dricksvatten som finns utställd vid kiosken i Saxdalen, säger WBAB:s VA-chef Tommy Norgren.

Tidigare information i ärendet

Tidigare i rapporteringen angående situationen i Saxdalen har bland annat följande information lämnats:

Det går inte att med säkerhet säga vad som har orsakat föroreningen i dricksvattnet.

– Men det mesta tyder förstås på att avloppsvatten kommit i kontakt med dricksvatten i samband med att vi lagade en läcka där nyligen, säger Tommy Norgren.

"Brister på ledning"

Det ligger i det aktuella området en avloppsledning under vattenledningen.

– Intill där vattenläckan var kunde vi inte se några skador på avloppsledningen. Däremot, när magsjukan startade, undersökte vi avloppsledningen via att gå ner med en tv-kamera i närmaste avloppsbrunn. Då kunde vi se brister på ledningen ett stycke bort.

Men på grund av rötter som växt in i ledningen gick det inte att filma särskilt lång sträcka.

– Det är inget konstigt att rötter ställer till det. Nu får vi dit ett företag som ska rotskära och hjälpa oss att filma en längre sträcka i avloppsledningen, säger Tommy Norgren.

Detta i syfte att kunna gå vidare i åtgärdsarbetet.

– När vi har tydliga tv-bilder kan vi veta vad vi behöver göra för att säkerställa att avloppsvatten inte läcker ut.

Spola gärna i ledningarna hemma

Angående dricksvattnet i ledningsnätet är är det till hjälp om konsumenterna (gäller inte de med egen brunn) spolar i sitt ledningssystem lite då och då, så att vattnet i ledningarna till fastigheterna omsätts.

I måndags, 11 december, kunde det konstateras att tre avföringsprover som påvisar calicivirus (vinterkräksjuka) hade analyserats av smittskyddsenheten i Falun.

– Analyserna tyder totalt sett på två fall av vinterkräksjuka som tycks vara orsakade av ledningsvattnet samt ett fall av sekundärsmitta. Alltså smitta mellan personer, säger Bo-Göran Fransson, livsmedelsinspektör på Ludvika kommun.

Smittskyddsenhetens rekokmmendation

Rekommendationen från smittskyddsenheten för att undvika smitta mellan personer är fortsatt: ”Var noga med handhygienen, i synnerhet efter toalettbesök och innan vistelse i köket. Använd flytande tvål och egen handduk. Om möjligt – använd egen toalett. Laga inte mat åt andra. För att förhindra smittspridning bör man vara hemma från arbete/skola i 48 timmar efter tillfrisknandet. Handhar man livsmedel i sitt arbete skall man vara hemma 48 timmar efter tillfrisknandet.”

Dricksvatten finns i tank

Wessman Barken AB och Ludvika kommun rekommenderar att de som har vatten via WBAB:s ledning kokar det i minst tre minuter.

WBAB har ställt ut en tank med dricksvatten i Saxdalen, vid kiosken/badplatsen.

Eventuella frågor kan ställas till:

Tommy Norgren, VA-chef på WBAB 0240-309 21

Elin Löfås, livsmedelsinspektör på Ludvika kommun 0240-863 99

Bo-Göran Fransson, livsmedelsinspektör på Ludvika kommun 0240-863 65

Vattnet ska fortsatt kokas i Saxdalen innan användning för att dricka eller laga mat.

Vattnet ska fortsatt kokas i Saxdalen innan användning för att dricka eller laga mat.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/12 03:58:21