Nyhetsarkiv

 • 2016-06-30
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Kommun och politik, Ung i kommunen

  ”Kommunen bryr sig mer än vi trodde”


  Sex gymnasieungdomar sommarjobbar som kommunutvecklare. De ska ta fram förslag på hur kommunen kan utvecklas för att bli bättre för unga och de har kommit fram till en rad olika förslag.
 • 2016-06-30
  Startsida, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  Workshops i framtidslabbet


  Passa på att gå på Workshops under den pågående utställningen Industrisemester i Maskinhuset med konstnärer från Liljevalchs Hubb och en hantverkspedagog. De riktar sig främst till barn och unga, men ...
 • 2016-06-30
  Startsida, Omsorg och stöd

  Ökad bemanning inom äldreomsorgen


  Vid Vård- och omsorgsnämndens möte på onsdagen beslutades bland annat om ökad bemanning inom äldreomsorgen, förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017 samt förslag om en gemensam ...
 • 2016-06-29
  Startsida, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  Jesper Forsberg får Paljakapriset 2016


  Paljakapriset 2016 tilldelas Jesper Forsberg från Nyhammar. Priset kommer att delas ut under invigningen av Dan Anderssonveckan 30 juli vid Finngammelgården i Skattlösberg,
 • 2016-06-29
  Omsorg och stöd

  Midsommarfirande på Milan


  På Milan har de boende haft midsommarfirande med majning och lunch.
 • 2016-06-29
  Startsida, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö

  Ut i vår hage vid Räfsnäs


  I den stora hagen i Räfsnäs sommarjobbar nu fem kor, fyra kalvar och en tjur av den svenska lantrasen Rödkulla. Jobbet består i att hålla landskapet öppet och att bevara den fina naturbeteshagen i Räf...
 • 2016-06-29
  Startsida, Omsorg och stöd

  Ytterligare 600 000 kronor beviljade


  Nio föreningar och organisationer samt kultur- och fritidsförvaltningen beviljades sammanlagt 600 000 kronor ur det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar, det beslutades under tisdage...
 • 2016-06-29
  Startsida, Kommun och politik

  Mål och ekonomi avrapporterade


  Kommunstyrelsen har fått den andra inplanerade rapporteringen från samtliga förvaltningar. Mer än hälften av alla målaktiviteter har genomförts, intäkterna var högre än budgeterat och kostnaderna lägr...
 • 2016-06-28
  Startsida, Bygga, bo och miljö

  Årets första trygghetsvandring


  Ludvika kommun fortsätter arbetet med att öka tryggheten i kommunen. Idag gjordes årets första trygghetsvandring i Ludvika centrum med personal från Ludvika kommun och ungdomarna som sommarjobbar som ...
 • 2016-06-28
  Startsida, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö

  Nu är första badvattenproverna klara


  I Ludvika har vi 16 kommunala badplatser. Under en fin badsommar kontrolleras badvattenkvaliteten på dessa badplatser minst två gånger.
 • 2016-06-22
  Startsida, Bygga, bo och miljö, Kommun och politik

  Inget byggande vid Skuthamn?


  Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har avslagit Ludvika kommuns överklagande av Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om förbud mot bebyggelse inom området Skuthamn.
 • 2016-06-22
  Startsida, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur, Kommun och politik

  Tydligare riktlinjer i ny VA-policy


  Vid samhällsbyggnadsnämndens möte på tisdagen godkändes ett förslag till VA-policy, med riktlinjer för att senare kunna utforma en tydlig, långsiktig och hållbar VA-plan.
 • 2016-06-21
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  Sommarmusikanter ute på turné


  Årets sommarmusikanter är ute på turné 20 juni-2 juli. Under dessa två veckor hinner de med 23 spelningar runt om i Smedjebacken och Ludvika.
 • 2016-06-21
  Startsida, Kommun och politik

  Vårens sista kommunfullmäktige


  På måndagskvällen hölls det sista kommunfullmäktige före sommaruppehållet, och ärendelistan betades av i snabb takt. Bland annat fastslogs en uppdaterad version av reglemente för kommunstyrelsen och ö...
 • 2016-06-20
  Startsida, Kommun och politik

  Åke Sandberg tf. kommunchef i Ludvika kommun


  Åke Sandberg är tf. kommunchef i Ludvika från och med i dag den 20 juni. Hans förordnande gäller till och med att en ny kommunchef är tillsatt, men som längst till och med den 18 december
 • 2016-06-15
  Startsida, Utbildning och barnomsorg

  Social- och utbildningsnämnden äskar pengar för fler förskoleplatser och går in i gemensam kostorganisation


  Barnantalet i Ludvika kommun fortsätter att öka. Utifrån det beslutade social- och utbildningsnämnden på onsdagen att förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på utbyggnad av barnomsorgen...
 • 2016-06-15
  Startsida, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö, Kommun och politik

  Domstol avslog överklaganden gällande detaljplan för Rävsnäs


  Mark- och miljödomstolen har i en dom som avkunnades på tisdagen avslagit fem fastighetsägares överklaganden gällande den nya detaljplan för Ludvika Rävsnäs 3:35, som Ludvika kommunfullmäktige fattade...
 • 2016-06-15
  Startsida, Bygga, bo och miljö, Säkerhet och kris

  Nu har räddningstjänsten en utbildningscontainer redo att använda


  Räddningstjänsten Västerbergslagen har skaffat och ställt i ordning en mobil utbildningscontainer som kommer att visas vid kommunfullmäktiges möte på måndag, 20 juni.
 • 2016-06-15
  Startsida, Bygga, bo och miljö

  ”Okej, då tar vi reda på det” — ett integrationsprojekt från samhällsbyggnadsförvaltningen


  En film om samhällstekniska funktioner spelas just nu in för att informera om var vi får vårt dricksvatten ifrån, vad som händer när vi spolar i toaletten och hur vi hanterar vårt avfall.
 • 2016-06-15
  Startsida, Uppleva och göra

  Minicirkusen får årets arbetsstipendium


  Ludvika kommuns arbetsstipendium för 2016 går till Ludvika minicirkus.
 • 2016-06-15
  Startsida, Uppleva och göra, Sporthallen

  Lokala föreningar får ta över driften av bowlinghallen


  På kultur- och fritidsnämndens sista sammanträde innan sommaruppehållet beslutades det att de lokala bowlingklubbarna ska få ta över driften av bowlinghallen i Ludvika sporthall.
 • 2016-06-14
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Bygga, bo och miljö

  Så fortskrider projekteringen av nya Marnässkolan


  Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar med jämna mellanrum rapporter om hur projekteringsarbetet fortskrider inför byggandet av nya Marnässkolan.
 • 2016-06-14
  Startsida, Näringsliv och arbete

  Previa fortsätter att sköta kommunens företagshälsovård


  Det är nu klart att Previa fortsätter att tillhandahålla företagshälsovården för Ludvika kommuns cirka 2 500 anställda.
 • 2016-06-14
  Startsida, Bygga, bo och miljö, Kommun och politik

  Räddningsnämnden beslutade om sparåtgärder


  Räddningsnämnden Västerbergslagen fattade på sitt möte under måndagen beslut om flera kompletterande sparåtgärder.
 • 2016-06-13
  Startsida, Uppleva och göra

  Industrisemester — en konstutställning i Maskinhuset om arbete och fritid i ett postindustriellt samhälle


  Liljevalchs Hubb och Ludvika kommun bjuder in till utställningen Industrisemester i Maskinhuset, Grängesberg.
  Vernissage är det på lördag, 18 juni, klockan 12.00-18.00. Liljevalchschefen Mårten Casten...

 • 2016-06-13
  Startsida, Kommun och politik

  Nästa kommunfullmäktige — 20 juni


  Kommunfullmäktige i Ludvika sammanträder måndag 20 juni klockan 17.00 i Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika.
 • 2016-06-10
  Startsida, Omsorg och stöd, Kommun och politik

  Margareta Karlsson fortsätter en tid till som tf kommunchef


  På fredagen blev det klart att Margareta Karlsson fortsätter som tillförordnad kommunchef ytterligare en tid.
 • 2016-06-10
  Startsida, Utbildning och barnomsorg

  Hurra — de har tagit studenten


  Så kom de, alla lyckliga och sjungande studenter från VBU och ABB industrigymnasium som firade studenten med en gemensam kortege genom Ludvika, till Stadshuset där de togs emot av Smedjebackens kommun...
 • 2016-06-10
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  ”Tack för en fantastisk kväll!”


  Kommunens ungdomskonsulenter Lisa Haglund och Unni Fredriksson har hunnit göra en liten snabbsammanfattning av en lyckad torsdagskväll vid och på Piren:
 • 2016-06-10
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  28 barn får åka till Öddö


  Under torsdagen var det sista anmälningsdag för det gratis Öddöläger som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar 19-23 juni. 25 platser fanns det egentligen men då 28 barn i rätt ålder (födda 2004...
 • 2016-06-09
  Startsida, Uppleva och göra

  Vernissage i Sädesmagasinet på söndag


  Under sommarsäsongen arrangerar främst Ludvika fotoklubb och Bild och form utställningar i Sädesmagasinet på Hammarbacken i samarbete med kommunens kultur- och fritidsförvaltning.
 • 2016-06-09
  Startsida, Omsorg och stöd, Kommun och politik

  Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om att ta över matlagningen


  Under vård- och omsorgsnämndens möte på onsdagseftermiddagen fattades det beslut om att från 1 januari 2017 helt gå över till matlagning i egen regi. Avtalet med nuvarande matleverantör, Sodexo, löper...
 • 2016-06-07
  Startsida, Omsorg och stöd, Kommun och politik

  Rekrytering av ny kommunchef ska inledas — Margareta Karlsson tillförordnad denna vecka


  Som ett extra ärende i kommunstyrelsen på tisdagen togs det beslut om att inte skjuta fram rekryteringen av ny kommunchef. Från och med onsdagen är nu Margareta Karlsson tillförordnad kommunchef.
 • 2016-06-07
  Startsida, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

  Uppdaterad text 22.00: Läget nu under kontroll efter dagens bränder


  Räddningstjänsten har sedan lunchtid under tisdagen bekämpat fem mark- och skogsbränder längs järnvägen norr och söder om Ludvika, från Håksberg och ner mot Silverhöjden.
 • 2016-06-07
  Startsida, Näringsliv och arbete

  Vårens sista Näringslivsnytt


  Ludvika kommun är väldigt snabba på att ge bygglov, det kan du läsa om i en av artiklarna i maj/juni-numret av Näringslivsnytt. Byggnadsvård, sotning och ledarskapsutveckling är andra ämnen i bladet.
 • 2016-06-07
  Startsida, Uppleva och göra

  Ta chansen att bli guidad i finnmarken av årets Dan Andersson-pristagare


  I skiftet juli/augusti arrangeras årets Dan Andersson-vecka. Bland programpunkterna finns en finnmarkstur med buss och för guidningen då svarar ingen mindre än årets Dan Andersson-pristagare, Birgitta...
 • 2016-06-07
  Startsida, Uppleva och göra, Kommun och politik

  Folk och sol strålade i kapp på Nationaldagen


  Sverige och Ludvika visade sig från sin bästa sida under nationaldagsfirandet. En glassgubbe från Ludvika kommun bjöd alla barn på glass och under eftermiddagen hade Unika Ludvika ett mycket populärt ...
 • 2016-06-03
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  Ludvika har Dalarnas bästa kulturskola


  Ludvika kommun är genom Västerbergslagens kulturskola fortsatt i topp bland dalakommunerna när det gäller Lärarförbundets rankning av kultur- och musikskolor.
 • 2016-06-03
  Startsida, Näringsliv och arbete, Kommun och politik

  Bad Honnef-besök i Ludvika


  Vänortsbesöken till Ludvika kommun avlöser varandra för tillfället.
 • 2016-06-02
  Startsida, Uppleva och göra, Sporthallen

  Simhallen i Ludvika stängd nästa vecka


  Med start från Nationaldagen, måndag 6 juni, hålls simhallen i Ludvika stängt en vecka.
 • 2016-06-02
  Bygga, bo och miljö

  Vatten, avlopp och återvinning 


  Från och med den 1 juni är det kommunala bolaget Vessman Barken vatten och återvinning AB ansvariga för vatten, avlopp och återvinninghantering i Ludvika och Smedjebackens kommuner.
 • 2016-06-01
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Bygga, bo och miljö

  Fick glass som belöning för rekordartad städinsats


  Det blev glassfest på onsdagseftermiddagen för särskoleeleverna på Vasaskolan i Ludvika. Detta efter att skolan lottats fram som vinnare av en belöning efter kommunens nya rekorddeltagande i skräpploc...
 • 2016-06-01
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  Summer Party för ungdomar på skolavslutningen


  På torsdagskvällen 9 juni, klockan 18.00-24.00, arrangerar Ludvika kommun ett skolavslutningsarrangemang benämnt Summer Party för elever födda 1999-2002.
 • 2016-06-01
  Startsida, Utbildning och barnomsorg, Omsorg och stöd, Uppleva och göra, Ung i kommunen

  Chans för barn att få åka på Öddöläger


  Nu finns det möjlighet för alla barn i kommunen födda 2004-2006 att anmäla sig till ett gratis sommarläger 19-23 juni på kommunens lägergård på Öddö, utanför Strömstad.
  Det finns dock bara 25 platser ...

 • 2016-06-01
  Startsida, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

  Flygfotografier som kan ses i 3D ger bättre kontroll för kommunens planering


  4 maj flög ett flygplan över Ludvika samt från Grängesberg och upp till Nyhammar. Anledningen var att flygfotografera dessa områden för att få till ett mer säkert kartmaterial, där 3D-teknik kan använ...
 • 2016-06-01
  Startsida, Bygga, bo och miljö

  Ludvika kommun går in i nationellt höjdsystem


  Under nästa vecka ansluts Ludvika kommun till det nationellt enhetliga referenssystemet för höjd, RH 2000.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-03

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 24/03 01:10:50