Avgifter

Den avgift du betalar för hemtjänst grundas på tre delar:
  • hur mycket hjälp du får (se nedan)
  • vad lagen om maxtaxa säger att du högst ska betala - högkostnadsskydd
  • hur mycket du faktiskt kan betala utifrån din ekonomiska situation - förbehållsbelopp.

Hemtjänst
Du betalar 200 kr per timme för hemtjänst, dock aldrig mer än 2 000 kr per månad.

Korttidsboende
Avgift per dygn för avlastningsplats på särskilt boende är 100 kr (29 kr för den hjälp du får och 71 kr för mat). Av dessa ingår 29 kr i högkostnadsskyddet vilket innebär att den delen av avgiften kan komma att minskas.

Dagverksamhet
Avgift per dag i dagverksamhet är 60 kr (31 kr för den hjälp du får och 29 kr för mat).  Av dessa ingår 31 kr i högkostnadsskyddet vilket innebär att den delen av avgiften kan komma att minskas. Eventuella resor till och från dagverksamheten, som personalen ordnar, ingår i avgiften.

Särskilt boende med hemtjänst
För dig som bor i lägenhet på Kvarngatan, Milan eller Ängsgården är avgiften densamma som om du bor i ordinärt boende, det vill säga i "vanlig" lägenhet. Se avgift för hemtjänst.
 
Särskilt boende med helinackordering
Om du bor i ett helinackorderingsboende betalar du 2013 kr per månad för den hjälp du får. Avgiften för mat är 1 745 kr per månad och serviceavgiften är 255 kr per månad. Hjälpmedelsförsörjnings- avgiften är 50 kr per månad. Utöver detta betalar du hyra.

Det finns något som heter förbehållsbelopp vilket innebär att du, efter att ha betalat för hjälp, mat och hyra ska ha kvar en viss summa för personliga utgifter. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet. Kontakta din ekonomihandläggare för närmare information.

Trygghetslarm
Du betalar 200 kr per månad för ett trygghetslarm. Hela summan ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att avgiften kan komma att minskas.
   
Mat på dagcentral
Du betalar 65 kr för lunch per portion.

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut

Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten om det gäller:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av förbehållsbelopp.

Om du vill hjälper vi dig att överklaga.

Relaterad information


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 17/01 18:41:49