Du är här:

Föreläsningar och sammankomster anhörigstöd

Här kan du ta del av de föreläsningar och sammankomster som berör anhörigstöd.

Vård- och omsorgsförvaltningen har regelbundna träffar för anhöriga. I samarbete med Röda Korset, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan anordnas samtalsgrupper för anhöriga. Dessutom anordnas olika föreläsningar om anhörigas situation, olika funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Cafékvällar med temat psykisk ohälsa/funktionsnedsättning

Träffpunkt för personer med egen psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och allmänhet. Ta del av aktuell information. Diskutera viktiga frågor som berör psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Vi har olika teman på kvällarna, lyssnar på musikunderhållning och utbyter erfarenheter, får information från myndigheter och föreningar. Vi träffas och har trevligt med varandra. 
Arrrangörer: anhörigstödet och folkhälsan i Ludvika kommun tillsammans med Studieförbudet Vuxenskolan i Ludvika.

KVÄLLSCAFÉPDF OM PSYKISK OHÄLSA/FUNKTIONSNEDSÄTTNING I LUDVIKA

Tid: 19/4 kl 17:30
Plats: Restaurang Viljan  (Storgatan 18, Ludvika)
Tema: En anhörigs vardag:
Britt-Marie och Peter Lundgren berättar om livet med fyra barn som idag är vuxna, där alla barn har olika psykiatriska diagnoser.
Kväll för anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.
Musik: Ove Pettersson rockar med sin gitarr.
Socialpsykiatrin medverkar i samarbete med anhörigstödet, kommunernas biståndshandläggare och Studieförbundet Vuxenskolan i Ludvika och Smedjebacken. Kom, träffa andra anhöriga med samma erfarenheter, ställ frågor till professionen om vilket stöd man kan få från kommun och landsting.   

Föreläsningar "Behörig anhörig?"PDF

Under 2018 anordnas en serie med fyra föreläsningar med temat psykisk ohälsa. Föreläsningarna arrangeras i samverkan mellan anhörigstödet och folkhälksan i Ludvika och Smedjebackens kommun, Västerbergslagens samordningsförbund - Finsam samt Studieförbundet Vuxenskolan Ludvika/Smedjebacken. Föreläsningarna är kostnadsfria, anmälan är bindande. 
Anmälan till alla föreläsningar: Studeförbundet Vuxenskolan Dalarna: anmälan möjlig på hemsidan eller per telefon: 0240-138 90

Plats: Folkets hus, Smedjebacken
Tid: OBS! DATUM EJ FASTSTÄLLT!
Föreläsare:
Johanna Annersten: Det står en halv cykel i badkaret
Att leva med en partner som har ADHD. Utmaningar och lösningar på situationer som sker när man lever med en person som har ADHD, tex Missbruk och ekonomi.

Plats: Star, Folkets hus, Ludvika
Tid: Onsdag 2/5 kl 18:00
Föreläsare:
Roger Zackrisson:
Min bror och jag
En berättelse om ett liv i sorg och glädje med en bror som har schizofreni. Roger berättar och sjunger till gitarr.

Plats: Star, Folkets hus, Ludvika
Tid: Torsdag 20/9 kl 18:00 - OBS! Anmälan möjlig efter 15/8 2018
Föreläsare:
Kerstin och Daniel Nyberg: Man kan om man vill - att leva med Aspergers syndrom, ur två perspektiv
Tillsammans har de gått igenom jobbiga perioder . Daniel genom att han har diagnosen och Kerstin som anhörig.

Plats: Star, Folkets hus, Ludvika
Tid: Onsdag 21/11 kl 18:00 - OBS! Anmälan möjlig efter 15/8 2018
Föreläsare:
Peter Hagland: 
Bipolär sjukdom 2018 - Diagnos, behandling och mål.
Peter är specialistläkare inom psykiatrin och har lång erfarenhet från primärvården om psykistariska tillstånd. 

Anhörigträffar/social gemenskap

MÅNDAGSCAFÉ I LUDVIKA FÖR ÄLDRE OCH ANHÖRIGA, LUDVIKA FÖRSAMLINGSGÅRDPDF
Samkväm och gemenskap tillsammans med andra. Är du anhörigvårdare? Är du ensam och isolerad? Kom och umgås med andra i samma situation. Svenska kyrkan, Röda Korset och kommunens anhörigstöd bjuder in till en trevlig stund.
Vi fikar och får information om det som kan vara viktigt på äldre da´r.
Cirkelledare: Röda Korsets ordförande Birgitta LIndkvist, diakon Kerstin Bengtsson och anhörigkonsulent Torild Ibsen
I samverkan med Ludvika kommun. Ingen anmälan. Information: 0240-863 91
Fritt inträde, Fika 20 kr. Drop in.
Startdatum: 29 januari 2018 kl 13:30-15:00
Plats: Församlingsgården, (Faluvägen 1) Ludvika

MÅNDAGSCAFÉ I LUDVIKA FÖR ÄLDRE OCH ANHÖRIGA, LINGONGÅRDENPDF
Samkväm och gemenskap tillsammans med andra. Är du anhörigvårdare? Är du ensam och isolerad? Kom och umgås med andra i samma situation. Svenska kyrkan, Röda Korset och kommunens anhörigstöd bjuder in till en trevlig stund.
Vi fikar och får information om det som kan vara viktigt på äldre da´r.
Cirkelledare: Röda Korsets ordförande Birgitta LIndkvist och anhörigkonsulent Torild Ibsen
I samverkan med Ludvika kommun. Ingen anmälan. Information: 0240-863 91
Fritt inträde, Fika 20 kr.
Startdatum: januari 2018 kl 14:00-15:30
Plats: Lingongårdens matsal, Ludvika

Samtalsgrupper för anhöriga

Du som är anhörig till personer med långvarig sjukdom, demens, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Vill du vara med i en samtalsgruppWord där du får prata med andra i samma situation som du? Vi träffas 4-5 gånger under hösten. Ta då kontakt med Anhörigkonsulenten eller studieförbundet Vuxenskolan, så startar vi en grupp. Det kostar inget och om du behöver tillsyn för din närstående kan vi hjälpa till med det

Planerade samtalsgrupper våren 2018:

SAMTALSGRUPP I LUDVIKA FÖR ANHÖRIGA TILL DEMENTAPDF
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan (Storgatan 15) tisdagar kl 1300-15:00
Startdatum: 24/1 2018
Cirkelledare: Demensföreningens ordförande Ingrid Broman och anhörigombud
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan: 0240-138 90

SAMTALSGRUPP I LUDVIKA FÖR HERRARPDF
Plats: Ängsgårdens bibliotek (Marnäsgatan 39) onsdagar kl 1400-15:30
Startdatum: 16/1 2018 kl 14:00
Cirkelledare: Anhörigkonsulent Torild Ibsen.
Anmälan: 0240-863 91                    

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA TILL ÄLDRE OCH SJUKA I GRÄNGESBERGPDF
Träffa andra i samma situation. Ge råd och stöd till andra som lever i samma situation som du.
Plats: Granliden, Grängesberg onsdagar kl 14:00-15:30
startdatum: 24/1 2018                               
Cirkelledare: Nora Lindkvist och anhörigombud från Granliden
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan: 0240-138 90

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING/PSYKISK OHÄLSAPDF
Träffa andra i samma situation. Ge råd och stöd till andra som lever i samma situation som du. Vi träffas på kvällstid, varannan gång i Ludvika och Smedjebacken. I Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ingen kursavghift. Fika till självkostnadspris
Anmälan: 0240-138 90
Plats: Kvarngatan 5, nb Ludvika / Sveavägen 1, Smedjebacken
Tid: Tisdagar kvällstid 17:30-19:00
startdatum: 23/1 2018
Information: Anhörigkonsulent  i Ludvika,Torild Ibsen 0240-863 91 och Lena Eriksson, Smedjebacken: 0240-66 03 68

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA/FÖRÄLDRAR TILL BARN/UNGA VUXNA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER PSYKISK OHÄLSAWord
Träffa andra i samma situation. Dela med dig av egna erfarenheter och tips. Ta emot råd och stöd från andra som upplevt liknande händelser. Vi träffas 4-5 tillfällen.
Plats: Kvarngatan 5, Ludvika dagtid/kvällstid      
Startdatum: EJ FASTSTÄLLT
Cirkelledare: Torild Ibsen/Lena Ericsson
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigstödet i Smedjebackens kommun. Anmälan: 0240-863 91

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA TILL ÄLDRE OCH SJUKA I FREDRIKSBERGPDF
Plats: Säfsgården i Fredriksberg måndagar kl 10:00-11:30
Start: 22 januari 2018 kl 10:00
Cirkelledare: Leif Larsson
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Anmälan: 0240-138 90

Upplysningar om samtalsgrupperna: Anhörigkonsulent Torild Ibsen 0240-863 91


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 12:00-16:15

Servicetelefon 0240-868 37 Vardagar 9:00-12:00

Anhörigkonsulent 0240-863 91

Besöksadress
Biskopsvägen 10 Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/04 12:36:56