På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Familj, barn och ungdom

Kommunen kan ge stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familj.        Det finns också många sätt att hjälpa andra, till exempel som kontaktperson eller kontaktfamilj.

Familjerätten

Till familjerätten vänder du dig om till exempel har frågor om

Barn

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till mottagningen inom individ- och familjeomsorgen. När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen. Se vidare hänvisning under rubriken Misstanke om barn som far illa

Ungdomsmottagning

Om du är under 23 år kan du vända dig till Ungdomsmottagningen  om du har frågor om sexualitet och preventivmedel. Här finns barnmorskor, kurator, venerolog och gynekolog. Vi har tystnadsplikt och besöken är gratis.

Fältarna

Fältarna jobbar uppsökande och förebyggande bland unga. Vi söker bland annat upp ungdomar på platser där vuxennärvaron är dålig. Är du orolig för att någon kompis far illa? Prata med oss. Läs mer under rubrik Fältassistenter.

Vill du bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot barn från 3 år och uppåt i ditt hem någon helg per månad samt eventuellt under sommaren och skolloven.  Att vara kontaktperson handlar i första hand att vara någon att tala med och hämta stöd hos.

Om du vill veta mer - Se under rubriken Stöd till familj, barn och ungdomar och därefter Kontaktfamilj/kontaktperson.

Familjehem sökes

Vi söker familjehem för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar eller ursprungsfamilj. Socialtjänsten söker dig som har tid och intresse för andra människor och som tycker om utmaningar.

Om du vill veta mer - se under rubriken Stöd till familj, barn och ungdomar och därefter rubrik Familjehem. Där finns uppgifter om vem du ska kontakta om du är intresserad av mer information eller ett personligt möte. Vi behöver ständigt nya familjer och personer som har intresse och möjlighet att göra en insats för andra!

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-15

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschefer

Utredningsenheten:
Lena Petrisi 0240-864 67

Familjehem/familjerättsenheten:
Sussanne R Gustavsson, 0240- 868 19

Öppenvårdsemheten:
Ann-Sofie Andersson, 0240-869 68

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/06 16:06:10