Vill du bli familjehem?

Familjehem sökes för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar.
En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke i enlighet med socialtjänstlagen. Men det händer också att omständigheterna är sådana att barnet eller ungdomen måste omhändertas mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Hur ser ett familjehem ut?


Ett familjehem är en helt vanlig familj med starkt engagemang och intresse för barn och ungdomar. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte av avgörande betydelse och inte heller om man bor i hus eller lägenhet.

Det viktiga är att familjen är stabil och trygg och känner att det finns känslomässigt utrymme och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Vi söker inte nödvändigtvis experter, eftersom vi erbjuder dig som uppdragstagare (familjehem eller jourhem) introduktion, utbildning och senare också handledning. Men det är förstås en fördel om du har erfarenhet av barn och barns utveckling, antingen genom eget föräldraskap eller genom arbete med barn.

Ett familjehem är en mycket viktig del av det team som behöver finnas runt det placerade barnet. Förutom kontakten med barnets biologiska föräldrar och släktingar, behövs också ett fortlöpande samarbete med handläggare i socialtjänsten. Andra viktiga instanser i barnets dagliga liv, såsom barnomsorg eller skola är också viktiga att följa upp.

Jourhem


Ibland är det nödvändigt med omedelbara placeringar av barn, ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans. I dessa fall behövs familjehem, som kan ta emot barn med kort varsel och under begränsad tid, vanligtvis 2-6 månader.

Under denna tid genomför socialtjänsten en utredning av barnet/ungdomens situation för att komma fram till vad som ska hända barnet/ungdomen efter jourplaceringstiden.

Om ni vill ha uppdrag som jourhem bör ni vara en öppen familj, som kan skapa en trygg vardag för ett barn eller en ungdom som befinner sig mitt i en akut livssituation. Ni bör inte ha egna barn som är alltför små eftersom det kan skapa en oklarhet för dem kring nya familjemedlemmar som dyker upp och sedan försvinner igen.

Ersättning


Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Ersättningen består av en omkostnadsdel för de utgifter som rör barnet och ett arvode, som utgör den beskattningsbara inkomsten för uppdraget.

Hur blir man familjehem?


Om du är intresserad kan du ta kontakt med en familjehemssekreterare vid individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet (se i rutan Kontakter för denna sida). Vi ordnar då ett första möte, gärna hemma hos er. Då får ni mer information och får veta vad det innebär att vara familjehem eller jourhem.  
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Verksamhetschef Social välfärd
Camilla Hofström

Enhetschef

Sussanne Rolander Gustavsson

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 18/01 12:28:21