Brunnsvik

Brunnsvik är ett kommunalt boende för ensamkommande ungdomar utan legal vårdnadshavare. Ungdomarna placeras på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommun på boendet. Boendet har 30 platser, vilka är fördelade med 15 platser åt Smedjebackens kommun och 15 platser åt Ludvika kommun.

Boendets mål är att boendet ska genom delaktighet och en stabil och trygg boendemiljö skapa förutsättningar och vara ett stöd för ungdomarna att bli goda, ansvarsfulla och självförsörjande medborgare samt att boendet tillsammans med ungdomarna skapa förutsättningar för en aktiv och varierad fritid där det individuella intresset ska ligga i fokus.

Boendets personalgrupp har en bred kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och arbetar tillsammans med ungdomarna för att skapa en hemlik miljö.

För att förbereda ungdomarna för vuxenvärlden arbetar vi med ett material som arbetats fram i Göteborgs stad. Materialet ”Hitta rätt” är ett verktyg som vägleder ungdomarna i att utveckla ett självständigt liv och ger möjlighet till en ökad delaktighet i sin framtidDela

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 08:00-12:00, 13:00-16:00

Verksamhetschef
Anne-Marie Mohlin 0240-866 91

Brunnsvik
Boendechefer
Therese Lidholm 0240-565 642
Elmostapha Elhachmi 0240-565 645

Brunnsvik Personalrum

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/10 23:31:59