Du är här:

För dig som vill hjälpa någon som är ny i Sverige

Vi har alla möjlighet att hjälpa till på olika sätt för att underlätta för dem som kommer till Sverige.

Det finns olika skäl till varför man väljer att komma till Sverige. En del personer flyttar till sverige för att de har funnit ett arbete, andra har funnit kärleken och en del kommer hit efter att ha flytt från sitt hemland av olika skäl.

Bli språkvän

Bli språkvän

Integration börjar där människor möts. Många invandrare och flyktingar saknar kontakter med svenskar, medan många svenskar saknar kontakter med flyktingar och invandrare. Att bli språkvän är ett sätt att överbrygga den klyftan.

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du/din familj på ett spännande och utvecklande sätt får känna människor från andra länder och kulturer utan att behöva resa hundratals mil hemifrån.

Att som nyanländ få en språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, ökar språkkunskaperna samt möjliggör en ömsesidig kulturförståelse. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället. Inte sällan leder det även till en vänskap för livet!

Är du intresserad av att bli spåkvän?

Anmälningsblanketter går att ladda ned via länken nedan. Den ifyllda blanketten kan lämnas in till Integrations- och etableringscenter på Ludvika Folkets hus,
våning 1 eller skickas in till Marie Pettersson, Integrations- och etableringscenter, 771 82 Ludvika. Det går även bra att lämna in blanketten till diakon Kerstin Bengtsson på Ludvika församlings pastorsexpedition eller komma in till oss på Frändskapshuset på Fredsgatan 10 för att fylla i och lämna in din blankett.

Vid frågor, kontakta Marie Pettersson på Integrations- och etableringscenter i Ludvika kommun, marie.pettersson1@ludvika.se, tel: 0240-862 95 eller diakon Kerstin Bengtsson, kerstin.bengtsson@svenskakyrkan.se, tel: 0240- 66 90 19.


Så här kan du hjälpa ensamkommande barn och ungdomar
under 18 år

En särskild grupp asylsökande som ökat i antal är ensamkommande barn och ungdomar under 18 år som saknar familj eller annan vårdnadshavare när de kommer hit. Barnen och ungdomarna kommer ofta med mycket kort varsel till kommunen. De får antingen bo på ett HVB-hem (hem för vård eller boende) eller i ett familjehem. Behovet av platser på familjehem och HVB-hem är konstant stort. När kommunens egna kontrakterade familjehem ”tar slut”, måste kommunen ta hjälp av privatägda HVB-hem.

I Ludvika kommun finns HVB-hem på Notgården och i Brunnsvik som drivs av kommunen samt ett hem på Ludvika Gård som kommunen ansvarar för men där tjänsten köps av privata företaget Nuvida.

Familjehem eller kontaktfamilj

Du kan ge dessa barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige på olika sätt. Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag. Möjligheten finns att vara familjehem men också att vara kontaktfamilj för ensamkommande barn.

Kontakta individ- och familjeomsorgen på social.utbildning@ludvika.se om du har frågor eller för att anmäla ditt intresse för att vara ett familjehem eller en kontaktfamilj.

Bli god man

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Behovet av gode män för dessa uppdrag är mycket stort just nu. Den som vill bli god man erbjuds en särskild kurs av Överförmyndare i Samverkan.
Är du intresserad av att bli god man så kontakta ois@borlange.se, 0243-666 44.

Stöd till tonåringar på HVB-hemmen

De ensamkommande unga flyktingarna är tonåringar. Därför är till exempel kläder, idrottsartiklar, gympaskor och elektronik ofta välkomna gåvor till vissa boenden. Det är enklast om du kontaktar HVB-hemmen, du når samtliga boenden genom denna e-postadress: christina.persson@ludvika.se.

Så här kan du hjälpa vuxna och familjer

Vissa flyktingboenden tar emot gåvor, till exempel kläder, spel eller elektronik. Men det är inte säkert att alla boenden har möjlighet att ta emot någonting. Om du vill skänka något behöver du därför först ta kontakt med boendet och fråga om de kan ta emot din gåva.

Ett antal frivilligorganisationer och kyrkor är engagerade för asylsökande. Det kan handla om att skänka kläder, leksaker, hjälpa till med informella studier i svenska, läxhjälp, att ordna fritidsaktiviteter för barnen eller liknande.

Studieförbunden har också olika aktiviteter och cirklar ute på asylboendena eller i Ludvika för dem som bor på asylboendena. Kontakta studieförbunden om du vill hålla någon kurs.

Kontaktpersoner

 • Gränge-Säfsnäs församling
  Torbjörn Axelson, präst, torbjorn.axelson@svenskakyrkan.se,
  tel 0240-796 06
 • Rädda Barnen Ludvika-Smedjebacken
  Eleonor Hedlund, eleonor.wallin@telia.com, tel 070-361 72 82
 • Medborgarskolan
  rose-marie.andersson@medborgarskolan.se
 • ABF
  linnea.wennberg@abf.se
 • Studieförbundet Vuxenskolan
  karin.lindqvist@sv.se
 • Tillsammans Ludvika
  Johan Bergman, 073-066 06 56, tillsammansludvika@outlook.com och
  https://sv-se.facebook.com/tillsammansludvikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Röda Korset Ludvikakretsen
  Elmira Hagren, elmira.hagren@gmail.com, tel 076-3385497
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/12 15:32:24