Lokal överenskommelse

Utifrån den centrala och regionala överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare har en lokal överenskommelse utvecklats.
Den lokala överenskommelsen i Ludvika kommun ska omfatta alla nyanlända flyktingar, invandrare samt asylsökande med tillfälligt uppehållstillstånd. Samarbete ska ske mellan kommun, Arbetsförmedling, primärvård, VBU, Migrationsverket och frivilliga organisationer.

Syfte


Syftet är att stärka och fördjupa samarbetet mellan de olika parterna för att nå ett helhetsperspektiv. Detta samarbete ska leda till en långsiktig integration för alla nyanlända i kommunen.

Mål


Ett övergripande mål under den första tiden i Ludvika kommun är att insatserna ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktiga i samhället.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

Integrations- och etableringscenter
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 18/12 04:16:27