På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Föreläsningar tema integration och mångfald

Alla föreläsningar äger rum kl. 10.00 – 12.00 i Star bio, Folkets hus

Anmälan till integrationsenheten@ludvika.se

2018-01-24

Alexandra Pascalidou ”Mångkulturens myspys och misslyckanden”

Journalist och mediepersonlighet – förkämpe för mänskliga rättigheter. Alexandra Pascalidou är en välkänd mediepersonlighet som ofta syns och hörs i TV och radio. Hon är även författare till kritikerrosade böcker, moderator, konferencier och uppskattad föreläsare även utanför Sveriges gränser.

Om integrationens illusioner, segregationens söndring och assimilationens asymmetrier. Om identitet och gemenskap i en mångkulturell tillvaro. Om demokratins utmaningar och nationalistiskt nys. Vi & Dom – babbar, blattar och blonda drömmar. En föreläsning som sår frön av förståelse och flexibilitet, som blottlägger fördomar och salta sanningar.

2018-02-21

Mustafa Panshiri ”Hur lyckas vi med integrationen?”

Mustafa Panshiri har tidigare arbetat som polis i Linköping. Han är en av få poliser i Sverige med afghanskt ursprung. För några år sedan bestämde sig Mustafa för att resa land och rike runt och träffa ensamkommande ungdomar och berätta om vad det innebär att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Han har hunnit besöka mer än ett hundra kommuner och träffat tusentals ensamkommande ungdomar.

Under sina möten med ensamkommande barn har Mustafa blivit varse om att de saknar förebilder att relatera till. Det han erbjuder är att tidigt ge en positiv bild av hur det kan vara att växa upp i Sverige. Mustafa håller även föreläsningar för aktörerna kring ungdomarna, deras gode män, perso-nal på boenden, lärare på skolan och socialsekreterare där fokus är på kulturella skillnader som kan uppstå i arbetet med ungdomarna, och vad vägen till en lyckad integration kan vara.

2018-03-21

Edna Eriksson ”Mångfald & likabehandling”

Edna Eriksson har arbetat med mångkultur, mångfald, likabehandling och jämställdhet i snart två decennier. Hon har gjort det i egenskap av journalist, debattör, tjänsteman på en rad olika departement och myndigheter, samt som utbildare och föreläsare.

Edna Erikssons ämnen är jämställdhet, diskriminering och likabehandling – från teori till praktik och att definiera målgrupper och kompetens i en global värld. Hon talar även om att människan inte har rötter, hon har fötter – om fällor och möjligheter i mångfaldens Sverige.

2018-04-18

Charbél Gabro ”Jalla – integrera flera!”

”Om Syrien är hans födelseland och Sverige hans uppväxtland – vilket är då hans hemland?”

Charbél Gabro föreläser med fokus på integration. Han delar med sig av hur det kan vara att komma från en tung uppväxt i utanförskap bland kulturkrockar, där drömmar och mål inte är i sikte, till att ändra tanke- och beteendemönster och finna inneboende motivation. Föreläsningen syftar till att öka förståelsen kring mottagande och bemötande av människor på flykt.

Charbél ”integrationisten” har arbetat med ungdoms- och integrationsfrågor i mer än tolv år. All erfarenhet av socialt arbete i Sverige, samt med människor på flykt på den grekiska ön Lesbos har tagit honom till dit han står idag. Charbél är en person som berör och får andra att reflektera över sina egna beteenden och fördomar.

2018-05-16

Mats Trondman ”Om barn och ungdomars livsvillkor”

Mats Trondman tänkte bli idrottslärare, men betygen räckte inte. Idag är han professor. Med rötter i 50- och 60-talens folkhem och idrottsrörelsen kom han att intressera sig för barn och ungdomars situation i samhället, inte minst ur klassperspektiv.

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet, rikskänd för sin barn- och ungdomsforskning och även kallad ”Sveriges roligaste stå-upp-forskare”. Mycket av Mats Trondmans forskning har handlat om hur bakgrund och miljö styr och begränsar ungdomars val.

Att utmana utan att för den skull vara hotfull är viktigt för Mats Trondman. Denne filosofiskt lagde sociolog, som förutom sex böcker publicerat ett oändligt antal analyser, artiklar, debattinlägg och krönikor, är ytterst mån om att framställa sina resultat på ett sätt som ska locka till eftertanke – och förhoppningsvis till en aha-upplevelse.

2018-08-22       OBS!   Inställt.    Nytt datum meddelas senare!

Qaisar Mahmood ”Att bygga ett hållbart mångfaldssamhälle”

Qaisar Mahmood är författare och debattör. Han arbetar som avdelningschef på Riksantikvarie-ämbetet.

2012 utkom Qaisar Mahmood med boken Jakten på svenskheten, i vilken han beskriver sin 900 milsresa på motorcykel genom Sverige, sökande efter det som formar svenskheten och den svenska identiteten. Föreläsningen kommer bland annat att handla om våra idéer och vilka som kan göra anspråk på att uppfattas som svenskar. Uppfattas alla medborgare som svenskar? Är det ens viktigt?

2018-09-19

Colin Moon ”The Swedes are strange … and so am I”

Colin Moon är kommunikationsexpert, författare, moderator och föreläsare inom området kommunikation. 2012 utsågs Colin till Årets talare, Man.

Colins filosofi är att om man ska verka i mångkulturella team är det bäst att först skaffa sig en självinsikt om den egna kulturella bakgrunden. Och sedan alla andras. Colin talar på sitt eget underhållande sätt om förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation.

Har man ambitionen att arbeta utanför sin egen nations gränser, eller inom med människor från olika kulturer, är det nödvändigt att skaffa sig förståelse och strategier för hur man leder och samarbetar över kulturgränser. Colin Moon kan bidra till att skapa en större förståelse för hur man kan hantera olikheterna mellan människor och därigenom skapa mer effektiva mångkulturella team.

2018-10-24 Mångkulturdagen

Abd al Haqq Kielan ”Hur islam kan spela en positiv roll i byggandet av det mångkulturella Sverige”

Abd al Haqq Kielan är en svensk muslim som arbetar som imam. På nationell nivå verkar han som ledare för ett trossamfund med närmare 20 000 medlemmar.

Han står för en traditionell islam där andlighet, utbildning och och medverkan i samhället står i fokus. Att komma in i samhällslivet – integration – är livsviktigt och Abd al Haqq Kielan vill använda sin erfarenhet av mer än 25 år som imam och i ledarställning inom islam i Sverige för att sprida kunskap om och förståelse för sin religion.

Christina Rickardsson ”Identitet”

Christina föddes som Christiana i Brasilien och adopterades som åttaåring till Vindeln i Västerbotten. Föreläsningen grundar sig i frågor om identitet, kulturkrockar, fördomar och samhällsnormer – med avstamp i Christinas egen historia från livet i Brasilien till sin första tid i Sverige och tiden där efter.

Milad Mohammadi ”Mångfald – se möjligheter i olikheter för utveckling, samarbete och tillväxt, samt agera på det”

Milad föddes i slutet av 1980-talet i Iran och flydde till Sverige. Han blev färdig jurist och statsvetare vid 22 års ålder. Genom sitt unika sätt att kommunicera med starka känslor, kunskap och inspiration har han inspirerat och påverkat företag, kommuner och alla möjliga aktörer inom mångfald, integration och ledarskap, med tesen att olikheter ger de största möjligheterna. 2014 blev Milad utsedd till Årets talare.

Vahid Zohali ”Mångfald, jämställdhet och integration”

Vahid Zohali kom till Härnösand som 17-åring, läste systemvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall, kom sedan till Stockholm där han började sin resa inom IT-branschen. Numera är han ansvarig för finanssektorn samt region Stockholm hos Sveriges största IT-bolag.

Företag måste bli bättre på att tillvarata den kompetens som kommer till landet och framförallt börja se mångfaldsarbetet som en affärsfråga.

2018-11-21

Ergin Özdemir ”En kärleksimmigrants krokiga väg till jobb och integration”

Ergin Özdemir har en bakgrund som militär, oljeingenjör, reseledare samt entreprenör inom rese- och It-branchen. Han tog sig från nordöstra Turkiet till Sverige när han fann kärleken och blev en kärleksimmigrant.

Ergin Özdemir är föreläsaren som brinner för mångfald och entreprenörskap. Fylld av entusiasm och glädje delar Ergin med sig av sina kunskaper och egna erfarenheter och blandar sedan dessa med fakta som baseras på forskning och vetenskap. Han vill vägleda och se möjligheterna med just mångfald och väver in hur det fungerar att komma ut i arbetslivet och det svenska samhället. Hur kan vi skapa samverkan mellan myndigheter, kommuner och näringslivet så att fler unga och nyanlända får jobb.

2018-12-19

Charlotte Signahl ”Mångfald: besvärligt härligt!”

Charlotte Signahl är sedan 2006 egen företagare med fokus på föreläsningar, utbildning och att moderera och processleda konferenser. Hon har läst historia, sociologi och psykologi på Stockholms Universitet, samt teologi och mänskliga rättigheter. Är utbildad meditationslärare och ACT-handledare. Dessutom har Charlotte åtta års yrkeserfarenhet inom hemtjänsten.

Är mångfald en rättighetsfråga eller lönsamhetsfråga – eller både och? Får man skratta åt rasister? Vad är egentligen jämställdhet? Vad har HBT med jobbet att göra? Är religion en aktuell fråga i Sverige? Den största mångfalden finns kanske kring definitionen av ordet mångfald.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen, frågor om bemötande och svåra ord. Till exempel makt, etnicitet, hbt, jämlikhet och jämställdhet. För att få grepp om frågan utgår vi från ett intersektionalistiskt perspektiv och ger exempel på vad normkritiskt tänkande kan innebära. Vilka roller spelar du och vilka roller får andra dig att spela?

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Integrationsenheten
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 12/12 06:32:59