Du är här:

Samhällsorientering

Från den 1 maj 2013 erbjuder Ludvika och Smedjebackens kommuner genom integrations- och etableringscenter kostnadsfritt fler nyanlända invandrare samhällsorientering.

Den nya lagen gäller för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen, i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen gäller inte för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Samhällsorientering i Ludvika och Smedjebacken innefattar ett samhällsorienteringsprogram på 86 timmar som pågår under en 3 månaders period. Samhällsorienteringsprogrammet består av två delar: en grundutbildning på 60 timmar och en lokaltanpassad samhällsorientering på 26 timmar. Grundutbildningen innehåller de åtta delarna som föreskrivs i förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Den andra delen av programmet innehåller lokaltanpassad samhällsorientering, studiebesök och kompletterande eller fördjupnings information till grundutbildningen.

I utbildningen får man lära sig om:

  1. Att komma till Sverige.
  2. Att bo i Sverige.
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
  4. Individens rättigheter och skyldigheter.
  5. Bilda familj och leva med barn i Sverige.
  6. Att påverka i Sverige.
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
  8. Att åldras i Sverige.
  9. Lokaltanpassad information.

För mer information samt anmälan kontakta
Christer Gustavsson på Integrations- och etableringscenter om du vill veta mer om samhällsorientering, tel: 0240- 565463

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider:  08:00-12:00, 13:00-16:00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 22/01 03:25:36