Du är här:

Språkprojekt

Språkprojektet är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Social- och utbildningsförvaltningen samt Stöd- och styrningsförvaltningen i syfte att stödja nyanlända språksvaga personer att genom undervisning i svenska och språkpraktik komma närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning. Projektet påbörjades i september 2014 och pågår till september 2016.


Projektet syftar till att ge förbättrade möjligheter till studier, praktik och anställning för nyanlända och att på sikt minska försörjningsstödet i Ludvika kommun.

Varje kurs pågår under 20 veckor och har 24 deltagare uppdelade på två olika nivåer. Svenskundervisningen sker på förmiddagar och språkpraktiken på eftermiddagarna. Språk-undervisningen sker genom studieförbundet Medborgarskolan. En del av språkpraktiken sker som arbetsplatsförlagd praktik, och en del sker tillsammans med olika organisationer, t.ex. Svenska kyrkan.

För mer information: kontakta Lena Magnusson, projektledare,
telefon 0240-863 53.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-23

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider:  08:00-12:00, 13:00-16:00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 30/03 20:38:56