Du är här:
Cykelbanan mot Brunnsvik

Cykling och cykelvägar

Ludvika kommun har ett väl utbyggt nät av cykelvägar, både i tätorterna och på landsbygden

Det finns totalt 109 kilometer separerad cykelväg i kommunen, varav 91 kilometer som Ludvika kommun ansvar för. De kommunala stråken finns framförallt i Ludvika och Grängesbergs tätorter samt på gamla banvallar mellan kommunens orter.

Från Charlie Normans torg på Väsmanstrand kan man enkelt ta sig till bland annat Grängesberg, Rävsnäs, Brunnsvik, Östanbjörka, Håksberg och Gräsberg på separata cykelvägar.

Ludvika kommun arbetar aktivt med att få fler att cykla, bland annat genom utbyggnad av nya cykelvägar, upprustning av befintliga cykelvägar, anläggandet av cykelparkeringar, åtgärder för säkrare korsningar och passager samt en rad olika beteendepåverkande åtgärder.

Gång- och cykelvägarna utmed genomfarten, väg 50, i Ludvika ansvarar Trafikverket för.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-18

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 21/01 15:33:42