Du är här:

Gräva och schakta

Ska du gräva på allmän plats måste du ha tillstånd av kommunen.

För att få gräva och lägga ledningar på allmän plats fodras att du har tillstånd.

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Det är till Samhällsbyggnadsförvaltningen du vänder dig för att få tillståndet. 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-02

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 24/03 22:44:02