Du är här:

Skolresor - grundskola

Kommunens skolskjutsar för elever från förskoleklass till och med årskurs nio sker med linjebuss, skolbuss och taxi enligt det avtal Ludvika kommun har med Dalatrafik.
För gymnasieelevernas skolresor ansvarar respektive gymnasieskola.

För att få skolskjuts ska avståndet mellan bostad och anvisad skola uppgå till minst:

2 km Förskoleklass - årskurs 3
3 km Årskurs 4-6
4 km Årskurs 7-9

Med anvisad skola menas den skola vars upptagningsområde ditt barn tillhör. Vårdnadshavare har rätt att välja annan skola men då måste du själv ordna med skjuts för ditt barn även om avståndskravet är uppfyllt.

Elev som har rätt till skolskjuts enligt ovanstående tabell får det automatiskt. Ett skolkort skickas då till elevens folkbokföringsadress i början av augusti och krävs för att åka med i anvisat fordon. Skolkortet gäller från och med hösten 2014 för både taxi, beställd skolbuss och linjebuss. De elever som åker taxi till skolan får även ett taxischema med aktuella tider hemskickat veckan före skolstart.

Hur gör jag vid sjukdom?

Vårdnadshavare till skolskjutselever med taxi är skyldiga att anmäla när eleverna är sjuka. Detta gäller endast elever som fått ett taxischema med hämttider hemskickat till sig. Elever som åker i övriga skolskjutsar behöver inte sjukanmälas.

Ring då till:
Samres (taxi) 0774-44 00 00

Kom ihåg att meddela när barnet blivit friskt!!!

Vad gäller vid växelvis boende?

För att få skolskjuts vid växelvis boende måste blanketten för ansökan om blanketten för ansökan om skolskjuts vid växelvis boendePDF fyllas i och skickas in till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Handläggningstiden är cirka 14 dagar efter det att vi fått in er ansökan. Båda vårdnadshavarna måste bo i Ludvika kommun och eleven ska bo ungefär lika mycket hos bägge. Avstånds-kravet enligt ovanstående tabell ska också vara uppfyllt. Båda vårdnadshavarna måste skriva under blanketten.

Särskilda skäl

Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndskravet inte är uppfyllt. Blanketten för ansökan om skolskjuts - särskilda omständigheterPDF ska då fyllas i och skickas till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Läkarintyg kan krävas.

Information om skolskjutsarna

Här hittar du mer information både från kommunen och Dalatrafik, om hur skjutsarna fungerar i praktiken. Information om skolbussarna samt hållplatstider läggs ut under vecka 33 inför varje nytt läsår.

Busskort bytte namn till skolkort hösten 2014

Från och med hösten 2014 får alla elever som blivit beviljade någon form av skjuts till skolan ett skolkort. Det är en värdehandling som eleven själv ansvarar för och det ska behållas under hela skoltiden. Rätten till skolkort upphör om elevens förhållanden förändras, till exempel på grund av flytt. I början av augusti skickas skolkortet ut per post till den adress som eleven är skriven på.

Förlorat kort

Om eleven förlorar skolkortet måste det ersättas till en kostnad av 175:- vid varje tillfälle. Nytt kort köps på skolans expedition och blanketten för ersättning av förlorat busskortPDF måste lämnas in i samband med köpet. Blanketten måste då vara underskriven av elevens vårdnadshavare.

Om kortet är trasigt eller har slutat att fungera

Om busskortet slutat fungera eller är trasigt byts det ut kostnadsfritt på skolans expedition.


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-09

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Skolskjutshandläggare
Maria Haag
0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 30/04 16:53:06