Du är här:

Bidrag för sommarlovsaktiviteter

Här kan ni som förening ansöka om bidrag för era sommarlovsaktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 200 000 kronor att fördela.

Dessa medel kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Sista ansökningsdatum är 30 april.

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldern 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

För att nå så många barn som möjligt strävar vi efter en bredd av aktiviteter vad gäller geografisk spridning i kommunen samt typ av förening och aktivitet. Detta kommer vi att ta hänsyn till vid bedömningen av vilka ansökningar som kommer att beviljas. Handläggningen av inkomna ansökningar sker första veckan i maj.

För att få ta del av bidraget ska två representanter (gärna fler), varav minst en ledare för sommarlovsaktiviteten, delta i en kostnadsfri utbildning av
Rädda barnen: ”Vad kan vi göra om vi möter barn i utsatta situationer i föreningslivet”. 
Utbildningen är tre timmar lång och kommer att genomföras kvällstid.

Utbildningen kommer att ske under maj och juni 2017.

Uppföljning av genomförda aktiviteter kommer att ske via en enkät. Den skickas ut i samband med utbetalning av eventuellt bidrag.

Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidragPDF

Här beskriver ni erat projekt

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-31

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/04 08:01:28