På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Bidrag för att stimulera barn och unga till aktiviteter 2018


Kultur- och fritidsförvaltningen har genom Socialstyrelsen fått medel för att stimulera barn och unga (6-15 år) till att kunna vara med på aktiviteter under sommarlovet 2018 och övriga lov samt även helger och annan ledig tid från skolan


Föreningar och ideella organisationer som uppfyller bidragsreglerna med verksamhet i Ludvika kommun har möjlighet att söka bidrag.

 

Sommarlovet 2018

Kultur- och fritidsförvaltningen har 227 000 kronor att fördela till ansökningar från ideella organisationer.

Lov (och annan tid då barn och unga ej går i skolan)

Kultur- och fritidsförvaltningen har 1 000 000 kronor att fördela till ansökningar från ideella organisationer.

Syftet med bidraget

Att stimulera både flickors och pojkars deltagenade och personlig utveckling, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Avgiftsfria aktiviteter
Det är mycket viktigt att alla aktiviteter som de ideella organisationerna genomför är avgiftsfria för barn och unga mellan 6-15 år.

Vad kan ni söka för
Några exempel på kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter som ni kan söka bidrag för:

 • "prova på"
 • workshops
 • sommarläger
 • utflykter
 • upplevelser
 • event


Kostnader som bidraget kan användas till
Några exempel på kostnader ni kan använda bidraget till:

 • fika
 • marknadsföring
 • material
 • lokalkostnader (ej för egna lokaler)
 • transporter
 • gage/arvode (ej lön till egna ledare)

Dokumentation och redovisning

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att redovisa all verksamhet till Socialstyrelsen. Det är viktigt att de ideella organisationer som beviljas bidrag dokumenterar det som är genomfört. Det kan exempelvis vara inbjudningar, affischer, program, antal deltagare.

Viktigt att ni anger möjligheten att genomföra aktiviteterna om ni har en kostnadsbudget som är större än ovanstående belopp

Maxbelopp i bidragsansökan

Sommarlovet: max 10 000 kronor per ansökan
Lov (och annan tid då barn och unga ej går i skolan): max 20 000 kronor per ansökan

Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidragPDF

Vi accepterar att Ludvika kommun hanterar dessa uppgifter i enlighet med PUL och Dataskyddsförordningen (GDPR) * (obligatorisk)
Vi accepterar att Ludvika kommun hanterar dessa uppgifter i enlighet med PUL och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:

Här beskriver ni erat projekt

Redogör för kostnader och intäkter. Specificera

0 - 10 000 kronor (Sommarlov), 0 - 20 000 kronor (Övriga lov)
Kommer ni att kunna genomföa aktiviteten om ni inte erhåller fullt ansökt bidrag? * (obligatorisk)
Kommer ni att kunna genomföa aktiviteten om ni inte erhåller fullt ansökt bidrag?


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-15

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 17/11 16:11:32