A-hallen

Tillgänglighet i A-hallen

Entré


Vanliga entrén in till sporthallen.

Ingång

 • ingången är på vänster sida om entrén när man kommer in till Sporthallen.
 • bredd in: det är brett in till A-hallen.
 • nivåskillnad: ingen nivåskillnad.
 • dörröppnare: det finns ingen dörröppnare.
 • övrig information: vaktmästarna har sitt kontor vid ingången till A-hallen. De kan vara bra att ta kontakt med dem när man kommer dit för att hitta eller ta sig igenom dörrar. In till A-hallen kommer man genom omklädningsrummen som ligger till vänster. Ska man inte använda omklädningsrummet så kan man gå genom en annan dörr som ligger till höger. Den är däremot ofta låst och man måste då ta kontakt med vaktmästaren. Utanför denna dörr finns en handikapptoalett.
 • telefon till vaktmästare: 0240-862 84

God framkomlighet


Det finns brister när det gäller framkomligheten.

Omklädningsrum/dusch


In till omklädningsrummet är det 84 cm brett. Från omklädningsrummet till duschen är det en dörr som saknar dörröppnare. När du kommer in är det smalt pga. ett skåp. Det finns ingen dörröppnare in till omklädningsrummen. Det finns en liten toalett.

Läktaren


Till läktaren är det en lång trappa upp och det finns inga kontrastmarkeringar. Det finns heller ingen hiss dit som ersätter trappan. Det är många som utestängs från den delen. En ledstång finns.

Trappa


Det är en trappa upp till läktaren. Det finns inga kontrastmarkeringar men däremot ledstång.

Övrig info

Det saknas dörröppnare till många dörrar.

Omklädningsrum A-hallen

 • Handikapptoalett: det finns inte handikapptoalett i omklädningsrummet men ute i korridoren finns det en.
 • 93 cm.
 • storlek: 145 cm x 150 cm
 • nivåskillnader in: det är inte någon nivåskillnad in.
 • dörren har vanligt lås. Det finns inget draghandtag på dörren
 • dörröppnare: det finns ingen dörröppnare.
 • inredning:
- spegel - sitter högt
- handfat - ståhöjd
- servetter - sitter högt
- tvål - vid handfatet
- toapapper - sitter intill vägen långt ifrån toaletten
- toaletten - har inga armstöd.Larmknapp - är svår att nå från toalett eller golvet.
- avfallskorg med lock - saknas.

Anpassningar gjorda för personer med nedsatt syn eller hörsel


Inga speciella anpassningar.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-31

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 28/03 08:10:55