Du är här:

Enkäter inom social- och utbildningsförvaltningen

Här hittar du pågående enkäter inom social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Resultaten presenteras i verksamheternas kvalitetsrapporter.

Enkät för vårdnadshavare till elever inom grundskolan

 

Nu har det blivit dags för social- och utbildningsförvaltningens enkät för vårdnadshavare.

Vi genomför enkäten varje år för att få ett underlag att utgå från när vi arbetar med att förbättra våra verksamheter. Ditt deltagande som vårdnadshavare är viktigt för oss. Om du har barn vid fler än en skolenhet fyller du i enkäten en gång för varje barn du har.

Svarstiden för enkäten är förlängd till och med den 5 maj 2017.

Stort tack för ditt deltagande.

/Social- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp.

Länk till enkäten för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

QR-kod för inloggning till enkäten

 

Kommungemensamma förskoleenkäter 2017

 

Återigen genomförs en kommungemensam enkät riktad till barn/personal/vårdnadshavare i förskolan för att få reda på hur förskoleverksamhetens måluppfyllelse upplevs av de olika grupperna. Enkäten består av fem övergripande frågeområden.

Syftet är att utveckla och förbättra verksamheten både kommunövergripande och på den enskilda förskolan.

Till den kommungemensamma förskoleenkäten för BARN 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till den kommungemensamma förskoleenkäten för PERSONAL 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till den kommungemensamma förskoleenkäten för VÅRDNADSHAVARE 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkäterna kräver ingen inloggning och nås via länken.

Personalen har fått instruktioner från sin förskolechef om hur de ska gå tillväga när de hjälper barnen och eventuellt vid behov även vårdnadshavare att på förskolan besvara enkäten.

Enkäten ska vara ifylld senast söndag den 7 maj 2017!

Resultatet med analys och åtgärder kommer att presenteras i förvaltningens kvalitetsrapport till social- och utbildningsnämnden och i förskoleverksamhetens verksamhetsplan för 2017-2018.

Dessutom redovisas på förskoleenhetsnivå respektive resultat, analys och åtgärder i dess kvalitetsrapport och verksamhetsplan.

/Verksamhetschef förskola Barbro Forsberg Nystedt, Social- och utbildningsförvaltningen

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 29/05 08:00:48