På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Försäkring för barn, elever och ungdomar

Ludvika kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som man drabbas av genom våld mot kroppen som kommer utifrån. Den försäkring som kommunen har gäller bara vid olycksfallsskada, inte vid sjukdom.

Skadeanmälan ska göras skriftligt eller via e-post till:

Protector Försikring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädsgårdgatan 15
111 53 Stockholm
08-410 637 00

E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan kan också göras på Protectors hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringsavtal: 407622 1.1. Giltigt till och med 2018-12-31.

Åtgärder vid skada

• Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
• Spar alla kvitton i original.
• Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats.

Relaterad information

Protectors hemsida - www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/02 02:18:08