Aktuellt inom barn- och skolbarnsomsorgen

VIKTIG information om övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem till dig som har barn som ska börja förskoleklass och önskar fritidshemsplats till hösten

Barn erbjuds plats på fritidshem

Barn som ska börja grundskolan det år det fyller sju år erbjuds plats i förskoleklass samt fritidshemsplats från och med augusti det året barnet fyller sex år.

Förskoleklassen omfattar 5 timmar/dag och är avgiftsfri.

Automatisk överflyttning från förskola till fritidshem

Om du, som vårdnadshavare önskar fritidshem för ditt barn, förs barnet över den 1 augusti det år barnet fyller sex år. Du behöver INTE säga upp platsen på förskola/pedagogisk omsorg, då den automatiskt övergår till en plats inom fritidshemmet den 1 augusti.

Överflyttning sker inte om skuld till barnomsorgen finns.

Vad gäller angående uppsägning?

Vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem kan platsen INTE sägas upp under sommarmånaderna.

En plats i förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen kan INTE sägas upp under sommarmånaderna om behov av plats finns inom samma verksamhet efter sommarperioden.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller:

  • vid byte från en förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg till en annan,
  • vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
  • eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.


 

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-04

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Telefontid 8:00-12:00, 13:00-16:00
Helga Hellman 0240-862 92
Lena Eriksson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/01 22:39:51