Du är här:

Ansökan om delad faktura


Vårdnadshavare som bor på skilda håll, där barnet bor växelvis i båda familjerna har möjlighet att få delad faktura. Ansökan sker på särskild blankett som erhålles från barnomsorgsenheten. Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive familjs inkomster och behov av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften överstiger inte maxavgiften för en plats.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2013-01-11

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Telefontid 8:00-12:00, 13:00-16:00
Helga Hellman 0240-862 92
Lena Eriksson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/04 18:24:36