Lokal profil för Björkås förskola

Grängesberg är en tätort i Ludvika kommun, beläget i södra Dalarna. Orten har omkring 3500 invånare (2010). Grängesberg är tidigare känt som en gruvort på grund av järnmalmsbrytningen som pågick från 1500-talet fram till 1989. Idag är Grängesbergs största arbetsgivare Spendrups bryggeri med sina ca 900 anställda (2013). Grängesberg är en ort full med sport-, kultur- och fritidsaktiviteter såsom Cassels, Disponentparken, Fjällberget, Ljungåsen, Kyrkviken, Grängesvallen samt mycket mer. I Grängesberg finns det tre förskolor samt Björkås skola (F-3) och Parkskolan (4-9). Gränge-Säfsnäs är en församling i Grängesberg med många olika verksamheter. Bland annat barn- och familjeverksamhet, fritidsgård, gudstjänst och mycket mer.

Grängesbergs förskoleområde består av tre förskolor:

  • Lilla Parks förskola
  • Björkås förskola
  • Stallbackens förskola

I Grängesbergs förskoleområde arbetar vi med fokusområden utifrån vår läroplan (Lpfö 98/10). Fokusområdena är:

  • Normer och värden” - vilket innebär att förskolan aktivt och medvetet ska arbeta med att påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
  • Utveckling och lärande” – vilket innebär att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande
  • Barns inflytande” – vilket innebär att i förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Utöver arbetet med läroplanens mål arbetar vi också medvetet utifrån ett språkutvecklande arbetssätt, vilket är ett gemensamt arbetssätt för hela Ludvika kommun. Arbetssättet innebär att vi medvetet jobbar med barns språkutveckling genom att bland annat använda oss av Tecken som stöd och In print i våra verksamheter.

Pedagogerna på Grängesbergs förskolor använder sig av verktyget Unikum när dem planerar, dokumenterar, uppföljer och analyserar verksamheten samt barnens utveckling. Unikum är ett webbvertyg som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen och på förskolan.

Förskolorna i Grängesberg använder sig av heldagarsinskolning, vilket innebär att barnen inskolas mellan tisdag och torsdag, kl 9-14. Vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten under hela inskolningen.

Björkås förskola

Förskolan startades 1975 under namnet ”Vitsippan” och var belägen i ett hus intill äldreboendet Granliden på Björkås. Sedan 2000 delar Björkås förskola lokaler med Björkås skola och fritidshem och tillhör Grängesbergsskolområde. På förskolan arbetar 10 pedagoger och ca 57 barn är inskrivna. Förskolan är uppdelad på tre avdelningar:

  • Nallen 1-2 år
  • Grodan 3-4 år
  • Duvan 4-5 år


På Björkås förskola vistas vi utomhus regelbundet och har skogen som närmsta granne. Gården, som vi använder oss av varje dag, består av ett skogsparti, gräsområde, lekstuga samt olika lekredskap. Vi har även asfalterade gångar att cykla på. Den närliggande skogen besöker vi ofta tillsammans med de äldsta barnen. Vi har även Grängesvallen på gångavstånd som vi använder oss av till bl.a. skridskoåkning.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Förskolechef
Anette Hesselgren Berggren
0240-56 58 49

Handläggare
Carin Adolfsson
0240-56 58 60

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/04 12:09:03