Lokal profil för Saxdalens förskola

Trollstugan och Rävlyan ligger på samma gård men i olika byggnader. Vi har en stor gård som vi använder mycket då vi lägger stor vikt på att vara ute. Bullerbyn ligger i samma hus som skolan.
Närheten till skogen utnyttjas av alla avdelningar.

Utevistelse
Vi lägger stor vikt på att utnyttja skogen genom att ha mycket av vår verksamhet utomhus. Alla barn och pedagoger på förskolan går till skogen regelbundet där vi bland annat har samling, rörelse, skapande och frukt stund.

Språk
Stor vikt läggs också på språk och kommunikation. För att få en röd tråd används språk och kommunikation genom matematik, rim och ramsor, drama och skapande.

Lek miljö
Vi på förskolan uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust att lära genom barnens ideer i leken. Kamrater och socialt samspel jobbar vi med dagligen på förskolan genom att bland annat visa hänsyn och turtagande.

Vi på förskolan strävar efter att barnen ska känna trygghet, glädje, gemenskap och nyfikenhet. Förskolan ska inbjuda till lek och kreativitet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Förskolechef
Lars-Erik Bång
0240-56 58 19

Handläggare
Erica Karlsson 0240-56 58 20

Fax 0240-56 58 96

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/06 12:30:53