Lokal profil för Blötbergets skola

Verksamheten på Blötbergets rektorsområde ska genomsyras av ett förhållningssätt präglat av engagemang, omsorg och respekt till andra människor i det dagliga arbetet. Vårt uppdrag är att ge våra barn/elever de allra bästa förutsättningar till utveckling och lärande, där det finns en ”röd tråd” mellan de olika verksamheterna i vårt rektorsområde.

Barnen/eleverna ska minnas sin tid på vårt rektorsområde med glädje. Vi arbetar för ett gott samarbete med alla föräldrar/vårdnadshavare.

”En öppen förskola/skolbarnsomsorg/skola” där man alltid är välkommen. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller besök.

Verksamheter på rektorsområdet

Blötberget skola är en f-6 skola och har cirka 140 elever. Skolans profil är friskvård och hälsa. I åk f-1 har eleverna en eftermiddag i skogen varje vecka. Där arbetar vi med olika ämnen, leker och har samarbetsövningar. I åk 4-6 har eleverna ett ställe i skogen där de bygger upp ett läger som de återkommer till med jämna mellanrum. Vi satsar även extra på friluftsdagar allt från lekdagar till skridsko- och skiddagar. Skridskor och skidutrustning (begränsat antal) finns att låna på skolan.

Under läsåret 17/18 kommer vi att fortsätta utveckla den formativa bedömningen på skolan. Vilket innebär:

  1. Eleverna kan beskriva vilka mål de ska nå, vad de är nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras lärande.
  2. Eleverna får feedback som är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta lärande.
  3. Eleverna är involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater och använder feedback för sitt fortsatta lärande.

Blötbergets fritidshem ger barnen möjlighet att vara inne och pyssla eller vara ute i skogen. Vi har tillgång till en fotbollsplan för fotboll, lekar och andra aktiviteter. Möjligheter finns att arbeta med kamera och filmkamera.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Blötberget som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-08

Kontakta oss
Telefon: 0240-861 77
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

 

Rektor
Ann-Katrin Bohman 0240-864 73

Bitr rektor
Kristin Hägglund 0240-863 01

Handläggare
Carina Langörgen 0240-861 77

Frånvaroanmälan
0240-56 58 38


Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/04 22:50:03