Lokal profil f

ör Knutsbo skola

Skolan

Knutsboskolan är naturskönt beläget högst upp på Knutsbo strax utanför Ludvikas tätort. Upptagningsområdet är huvudsakligen villabebyggelse. Grönområden och skog finns i direkt anslutning till skolbyggnaden och används dagligen av barnen till kojbyggen, rollekar och annat både på raster och under tiden på fritidshemmet

I byggnaden finns förskola, skola och två fritidshem. Det gör att man kan börja i förskolan vid 1 års ålder och ”bara” flytta runt i lokalerna tills man går ut 4:e klass.

Verksamhetsbeskrivning

I skolarbetet diskuteras dagligen etiska och moraliska frågor. På skolan finns en väl fungerande trygghetsgrupp.

I förskoleklassens verksamhet har leken stor plats. I leken tränas eleverna i det sociala samspelet. Förskoleklassen jobbar med språklekar enligt Bornholmsmodellen, som är en läs- och skrivförberedande metod.

Skolan har en tydlig musikprofil enligt Ming (Musikintroduktion i Nybörjar Grupper) som följer eleverna från förskolan till klass 4.

Vi vill utveckla elevernas kreativitet och förmåga till självständigt tänkande.

Skolan arbetar kontinuerligt med NTA-projekt (naturkunskap och teknik för alla) som främjar naturorienterade ämnen och teknik.

En modell för stimulerande rastaktiviteter är under utveckling. Personalen strävar efter att vara fler vuxna ute för att kunna erbjuda vuxenledda aktiviteter. Detta för att bl.a. stödja eleverna i deras sociala utveckling och förebygga mobbning och konflikter.

Eleverna är delaktiga i demokratiska beslut i klassråd, fritidsråd, elevråd och matråd.

Verksamhetsrådet som består av personal, föräldrar och elevrepresentanter träffas ca: 2 gånger per termin.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Knutsbo skola som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.


Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-09

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor

Åsa Strömberg 0240-861 96

Handläggare
Marianne Syrén Engström
0240-861 75

Frånvaroanmälan
0240-864 93
0240-862 65

Fax
0240-193 05

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/08 19:27:53