Lokal profil för särskolan - Kyrk grundsärskola

Målsättning och profil

Ludvika särskola är en särskola med höga ambitioner. Väl¬utbildad personal borgar för god kvalitet på undervisningen. På vår skola ska varje elev oavsett funktionshinder få bästa möjliga utveckling.

Vi arbetar med att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv.

Inriktning och prioriterade områden

 • Kommunikation och IKT
  Vi har en medveten satsning på AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)och vårt mål är att alla elever oavsett grad av funktionshinder ska hitta sin bästa kommunikationsform. Elever från träningsskolan och verksamhetsträningen använder olika kommunikationsformer som t ex tecken som stöd, ögonpekning, miner/gester och med olika bildsystem som bliss, pictogram, PCS, nilbilder, foto och ritade bilder. ”Talande matta” är en metod för att hjälpa eleverna att planera sin verksamhet, utvärdera det som varit och även dela med sig av sina tankar i vardagen. Alla elever har tillgång till surfplattor och datorer i undervisningen.
 • Motorik och miljö
  Målet är att eleverna kan orientera sig i sin närmiljö, känner till sambandet mellan regelbunden motion och hälsa/välbefinnande samt känner till hur vårt handlande kan påverka trivsel och närmiljö.

Verksamheter

 • På Vasaskolan i centrala Ludvika finns:
  Grundsärskolan 1-6 och träningsskolan 1-9 samt fritidshem
 • På Kyrkskolan i centrala Ludvika finns:
  Grundsärskolan 7-9
 • Gymnasiesärskolans individuella program finns på Vasaskolan och Högbergsskolan.

Rektor Lena Risberg är ansvarig för samtliga ovanstående verksamheter.

Texten är hämtad ur foldern Träffa särskolan som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.


Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-864 41
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Lena Risberg 0240-863 59

Handläggare
Helena Ekroth 0240-864 41

Frånvaroanmälan
0240-864 09

Fax
0240-866 86

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 27/04 09:14:37