Du är här:

Marnässkolan

Marnässkolan, Ludvika kommun.

"Individuell inlärning och gemensam utveckling - Tillsammans skapar vi en bra skola för alla barn"


Marnässkolan är en skola för barn från förskoleklass tom årskurs sex med drygt 220 elever samt fritidshem med ca 70 barn fördelat på tre avdelningar. Skolan består av flera små hus, varje årskurs har sitt hus, vilket leder till en lugn arbetsmiljö.

Upptagningsområdet för skolan är i första hand Marnäs (närområdet), Harnäs, Karlberg, Hammarbacken och Åkerkullen, men även andra delar av kommunen.

Skolan har många barn med utländsk härkomst. Blandningen av barn från olika kulturer gör skolan till en mångkulturell skola.

Vi satsar på att utveckla elevernas språkliga förmågor och i arbetet med barnens språk- och läsutveckling utgår vi från "Kiwimetoden".
Vi ser tydliga och positiva resultat där eleverna utvecklas snabbt både språkligt och socialt.

I matematik är utgångspunkten att eleverna arbetar laborativt, i grupp, där eleverna diskuterar matematik med varandra.

I närmiljön finns grönområden och det är nära till skog och vatten.
I anslutning och på gångavstånd till skolan finns idrottshall, ishall, friidrottsanläggning, konstgräsplan, motionsspår, simhall, badplats, affärer, hembygdsgård med bl.a. ett gruvmuseum, lasarett, bibliotek och stadens centrum. Samhället in på knuten ger goda möjligheter att ta del av samhällslivet ur många olika aspekter.

På Marnäs skolområde ingår även Hillängens och Biskopsnäsets förskolor.


Dela
Kontakta oss

Telefon: 0240-864 38
Telefontider: 8:30-12:00, 13:00-16:00


Rektor
Mikael Johansson
0240-861 42

Biträdande rekor
Åsa Arnoldsson
0240-864 03

Handläggare
Gunilla Nygren
0240-864 38

Specialpedagog
Anna Johansson
0240-864 05

Skolsköterska
Siv Anestedt
0240-565 844

Frånvaroanmälan
0240-864 40

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 30/04 16:58:18