Lokal profil för Marnässkolan

Marnässkolans motto: ”Individuell inlärning och gemensam utveckling”.

I undervisningen prioriterar vi följande:

  • Samarbete
  • Ansvar
  • Kommunikation
  • Reflektion
  • Kreativitet.

Marnässkolan är en skola för barn från förskoleklass till årskurs 6 och med cirka 220 elever samt tre fritidshemsavdelningar med cirka 80 barn. Skolan består av flera små hus, varje årskurs har sitt hus, vilket leder till en lugn arbetsmiljö.

Upptagningsområdet för skolan är i första hand Marnäs (närområdet), Harnäs, (Smedjebackens kommun), Karlberg, Hammarbacken men även andra delar av kommunen. Skolan har många barn med utländsk härkomst. Blandningen av barn från olika kulturer gör skolan till en mångkulturell skola.

I närmiljön finns grönområden och det är nära till skog och vatten. Inom gångavstånd finns idrottshall, ishall, friidrottsanläggning, konstgräsplan, motionsspår, badplats, affärer, hembygdsgård med gruvmuseum, lasarett, bibliotek och stadens centrum. Samhället in på knuten ger goda möjligheter att ta del av samhällslivet ur många olika aspekter.

Vi satsar på att utveckla elevernas språkliga förmågor där även retorik ingår. Barnens språk- och läsutveckling utgår från ”Kiwimetoden”. Lärarnas kompetensutveckling via ”Rethor Dalarna” har gett retorik en framträdande roll i vår undervisning. Vi ser mycket positiva resultat; eleverna utvecklas snabbt språkligt och socialt.

I matematik är utgångspunkten att eleverna arbetar laborativt, arbetar i grupp och diskuterar matematik med varandra.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Marnässkolan F-6 som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-864 38
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Mikael Johansson
0240-861 42

Biträdande rekor
Åsa Arnoldsson
0240-864 03

Handläggare
Gunilla Nygren
0240-864 38

Specialpedagog
Anna Johansson
0240-864 05

Skolsköterska
Siv Anestedt
0240-565 844

Frånvaroanmälan
0240-864 40

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 27/04 09:07:36