Föräldrastyrelse för Sunnansjö skola

På Sunnansjö skola har vi en föräldrastyrelse som samarbetar med skolan och även har beslutanderätt i vissa frågor. Styrelsen har möte en gång i månaden och du kan läsa protokollen längre ner på sidan.

Målsättningen för föräldrastyrelsen är att:

- föräldrarna ska ta ett ökat ansvar och på det sättet ge dem större inflytande i skolans verksamhet

- föräldrarna ska ta till vara möjligheten att tillsammans med skolans personal och elever utveckla förskolan, skolbarnomsorgen och skolan

- med hjälp av föräldrarnas erfarenheter och kunskaper utveckla och bredda kompetensen i skolan

- skolverksamheten skall bedrivas och utvecklas i Sunnansjö

Den lokala styrelsens uppgifter och beslutanderätt

Den lokala styrelsen skall besluta om:

- skolans friluftsverksamhet
- utformning av skolans arbetsmiljö
- samarbetet mellan skolan och hemmen

Den lokala styrelsen skall dessutom medverka vid

- personalens kompetensutveckling
- skolans val och elevens val
- handlingsplanen mot mobbing och rasistiska beteenden
- samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Här är e-post adressen till styrelsen:
sunnansjo.fs@gmail.com


Protokoll från styrelsens möten


ProtokollWord 120503​

Protokoll 120531Word

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Niklas Sjödin 0240-56 58 03

Handläggare
Erica Karlsson 0240-56 58 20

Frånvaroanmälan
0240-56 58 34

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/04 23:10:25