På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Val av skola till årskurs 7 inför läsåret 2018/2019

Du/ni som är vårdnadshavare till ett barn som går i åk 6 och är folkbokfört i Ludvika kommun har fått ett brev hemskickat med information om preliminär skolplacering till årskurs 7 inför läsåret 2018/2019.

Ditt/ert svar vill vi ha senast 11 januari 2018.

Den preliminära skolplaceringen avgörs av nuvarande skolplacering som finns angiven i brevet.

Möjlighet att välja skola

Enligt skollagen kan du/ni välja annan skola än den preliminära skolplaceringen som finns angiven i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, se skollagen (2010:800) 10 kap 30§.

Skolskjuts

För elever i årskurs 7-9 har social- och utbildningsnämnden beslutat att eleverna får busskort till den skola man valt om avståndet är minst 4 kilometer mellan hem och skola. Ordinarie bussturer gäller.

Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i blanketten "Val av grundskola i årskurs 7" och skickar/lämnar in den till angiven adress. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Besked

I slutet av januari 2018 kommer du/ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad. Har du inte hört något kontaktar du den önskade skolans expedition för besked.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-19

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Kontaktpersoner
Frågor om skolvalet:
Marita Odén, 0240-863 48
 
Frågor om skolornas verksamhet:
Se respektive skola.

Frågor om skolbarnsomsorg:
Barnomsorgshandläggarna
0240-862 92, 866 38
barnomsorgen@ludvika.se
 
Frågor om skolskjuts:
Camilla Areteg, 0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 17/11 14:10:27