Du är här:

Cykel och moped

Ludvika kommun arbetar strategiskt och medvetet för att bygga ut gång och cykelbanorna i kommunen med syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att främja hälsan genom fysisk aktivitet och minska belastningen på miljön.

Prioriterade områden är skolbarnen väg till och från skolan där samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att säkra och ständigt förbättra vägarna för skolbarnen i samverkan med barn och föräldrar samt andra som kan ha kontakt med skolvägar/skoltransporter.

Trafiksäkerhet i skolan

Ludvika kommun bedriver sedan 2004 ett intensivt trafiksäkerhetsprogram för elever i åk 4 och 8 i samarbete med ambulanspersonal, polis och gymnasieskolan VBU.

Alla elever i åk 4 och 8 i Ludvika kommun får under en halvdag tillfälla att fördjupa sina kunskaper i trafik gällande cykel-, moped- och bussäkerhet.

Cykelsäkerhet Åk 4

Eleverna hämtas med buss vid skolan och får under färden information om hur man på ett säkert sätt färdas i bussen samt i händelse av olycka tar sig ut ur en buss. Instruktionerna ges dels bussföraren via en informations video som visas under resan mot trafikövningsplatsen i Grängesberg.

På trafikövningsplatsen delas eleverna i in i grupper och får under dagen stifta bekantskap med stationsundervisningar bestående av teoretiska och praktiska moment.

Polis, Teknikbana, Ambulans, Krocksimulator

  • Polisen berättar om hur en säker cykel ska vara utrustad och om trafikregler, och lagar. Handledningsmaterial delas ut till lärarna som får i uppgift att göra en uppföljning av trafikdagen i den egna skolan samt godkänna och märka elevernas cyklar med polisens cykeldekaler. Om önskemål finns från skolan kommer polisen till skolan och märker upp elevernas cyklar. Eleverna får även tillfälle till inblick i polisens dagligarbete och får titta in en polisbil samt utrustning som ingår.
  • Hos körinstruktörer från gymnasieskolans fordonsprogram får eleverna öva i en teknikbana för cykel. Eleverna tränar praktisk färdighet och balans. Trafikregler och information om cykelhjälm är invävda i teknikbanan. Vikten av att använda cykelhjälm går som en röd tråd genom samtliga stationer.
  • Ambulanspersonal berättar om enkelt omhändertagande vid olycka, larmning och ger tips om hur man kan klara en svår situation om man är ensam med en kompis som skadat sig. Ambulansen visas och eleverna får basal kunskap om skallskador .
  • Eleverna får prova en krocksimulator, som ger eleverna en upplevelse om krafterna som finns vid låg hastighet och kollision. Bälte och bälteskudde är i fokus vid denna station.

Avslutningsvis samlas alla elever och folkhälsosamordnaren pratar med barnen om deras upplevelse av dagen och de olika informationsstationerna samt delar ut diplom som ett bevis på utbildningsdagen. Dagen avslutas med ett trevligt inslag i form av ett litet lotteri där eleverna har möjlighet att vinna priser som är skänkta av Ludvika badet, Landstinget Dalarna, Samhällsbyggnadsförvaltningen, försäkringsbolag med flera.
 

Åk 8 Mopedsäkerhet

Då intresset för att köra och äga en moped kraftigt ökat både bland ungdomar och vuxna har även olyckor och tillbud i samband med mopedtrafiken ökat

För att försöka motverka den negativa sidan av moped åkning startades mopedsäkerhetsdagar för högstadiet.

Ett samarbete mellan Ludvika kommun, Polis, gymnasiets fordonsprogram, ambulanssjukvård, försäkringsbolag startades 2006.

Eleverna hämtas med buss till gymnasieskolans fordonsövningsplats och får under färden information om säker buss åkning.

Klasserna delas in i mindre grupper och fördelas ut i 5 utbildningsstationer som de besöker under en halvdag.

Polis, Teknikbana, Ambulans, Räddningstjänst, Krocksimulator, voltsimulator

  • Ambulanssjukvården visar en stark film om konsekvenserna av en svår mopedolycka samt diskuterar med eleverna filmen och reaktionerna av filmen.
  • Polisen informerar om lag och rätt, straffpåföljd vid trimning eller regelbrott i trafiken samt alkohol och droger.
  • Räddningstjänst berättar förebyggande om anlagd brand samt första hjälpen.
  • Teknikbanan innehåller både moped och cykel för att alla ska kunna ha en möjlighet att genomföra momentet.
  • Eleverna får prova att sitta i en så kallad voltbil, som tippas upp och ner för att eleverna ska få känslan av betydelsen av bilbälte och hur det kan kännas att befinna sig i en bil som voltat och hur man tar sig ut. Även krocksimulatorn finns för att understryka krafterna som uppstår vid kollision redan vid låga hastigheter.

Folkhälsosamordnaren samlar eleverna och diskuterar igenom upplevelserna av dagen. Dagen avslutas med ett litet lotteri med skänkta priser från Ludvikabadet, företagare, Landstinget Dalarna, samhällsbyggnadsförvaltningen, försäkringsbolag med flera.

Summering

Slutsatser från både cykelsäkerheten och mopedsäkerheten är att eleverna ser mycket positivt på denna undervisningsform. De är intresserade och tycker att de får möjlighet att lära många bra saker under dagen som de inte kände till innan. Att varva teori med praktiska inslag gör utbildningsdagen levande och spännande att själv få pröva på och bilda sig en egen uppfattning och få en upplevelse med i bagaget är en framgångsrik metod.

Tanken med insatsen är att den ska vara ett permanent inslag i kommunens säkerhetsfrämjande arbete och bidra till god trafikfostran och ett gott handlag med både cykel och moped i trafiken. Stimulera barn till att cykla och stärka hälsan genom den fysiska aktivitet som det ger, samt tidigt lära sig trafikbeteende och säkerhet.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2012-10-01

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Folkhälsosamordnare
Ursula Furtig 0240-862 28

Besöksadress
Folkets Hus i Ludvika
Carlavägen 24, våning 6

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 27/03 10:38:50