På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ludvika kommun, till startsidan

Övriga tillkännagivande

Datum för tillkännagivande

2019-01-04

Planerna har vunnit laga kraft.

Planer som vunnit laga kraft

Datum nedan anger laga kraft.

Följande detaljplaner har antagits enligt beslut i kommunfullmäktige:

2018-01-18 Ingenjören 8 m.fl. ”Genomfart: Valhallarakan”
2018-02-27 Del av Ludvika 6:1 m.fl. ”Genomfart: Korsning Kajvägen-Bergslagsgatan”
2018-09-12 Del av Älgkon m.fl. ”Genomfart: GC-väg Valhallarakan”

Följande detaljplaner har antagits enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden:

2018-06-20 Del av Ludvika 6:1 m.fl. ”Mossplan” i Ludvika
2018-07-12 Kvarteret Diamanten m.fl. i Ludvika

Följande detaljplaner har ändrats genom tillägg enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden

2018-03-29 Detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85 ”F.d. kommunalhuset i Grängesberg”
2018-12-21 Detaljplan 446 för del av kvarteret Orren i Ludvika centrum

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan- och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Läs mer om detaljplanerna på: ludvika.se/planer

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 15:08:52