Aktuellt inom förskola och fritidshem

  Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

  Plus-ikon

  Har du barn inom förskola, fritidshem eller skola är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att vi ska kunna göra utskick som gäller ditt barn. Gå till e-tjänsten Ändra dina kontaktuppgifter och se över dina uppgifter.

  Har du barn som står i kö till förskola eller fritidshem?

  Plus-ikon

  Ska ditt barn stå kvar i kön behöver vi få veta det för att kunna hålla kön aktuell.

  Vi skickar regelbundet ut meddelande via e-post och SMS till barnets räkningsmottagare om barnet har en plats inom förskola eller fritidshem men står kvar i kö för eventuell överflyttning sedan 4 månader tillbaka eller mer.

  Om barnet ska stå kvar i kön – bekräfta meddelandet

  I meddelandet uppmanas du att bekräfta att barnet ska stå kvar i kön genom att skicka ett SMS med texten Kösvar [barnets personnummer], till mobilnummer 076-944 60 45. Exempel: Kösvar 20170125-1234

  Barnet tas bort ur kön

  Om ni är nöjda med barnets nuvarande placering eller om barnet av annan anledning inte längre behöver sin plats i kön behöver du inte göra något. Efter 10 dagar kommer det en påminnelse och får vi inte något svar inom 5 dagar efter påminnelsen kommer barnet automatiskt att tas bort ur kön och du meddelas om detta.

  Förnyelse av din inkomstuppgift

  Plus-ikon

  För att du ska få rätt förskole- eller fritidshemsavgift är det viktigt att du förnyar uppgiften om inkomst.

  Alla vuxna i familjer, där minst ett barn är aktuellt för förskole- eller fritidshemsavgift, får ett meddelande via e-post och SMS med uppmaning att förnya sina inkomstuppgifter om senaste ändring av inkomstuppgiften är äldre än 1 år.

  Om du trots uppmaningen inte förnyar dina inkomstuppgifter får du en påminnelse efter 10 dagar.

  Om du trots påminnelsen inte förnyar inkomstuppgifterna kommer din inkomst att ändras till maxinkomst som för år 2019 är 47 490 kr


  Förnya eller ändra din inkomstuppgift på sidan för E-tjänster/Inkomst - ändra eller rapportera

  Övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem

  Plus-ikon

  Information till dig som har barn som ska börja förskoleklass och önskar fritidshemsplats till hösten.

  Barn erbjuds plats i förskoleklass

  Det året barnet fyller sex år erbjuds plats i förskoleklass från och med augusti.

  Förskoleklassen omfattar 5 timmar/dag och är avgiftsfri.

  Automatisk överflyttning från förskola till fritidshem

  Barn som är inskrivna vid förskola placeras automatiskt på fritidshem den 1 augusti det år barnet fyller sex år. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kriterierna för att ha rätt till fritidsplats (studerar eller arbetar). Du behöver INTE säga upp platsen på förskola/pedagogisk omsorg.

  Överflyttning sker inte om skuld till förskole- eller fritidshemsverksamheten finns.

  Vad gäller angående uppsägning?

  Vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem kan platsen INTE sägas upp under sommarmånaderna.

  En plats i förskole- eller fritidshemsverksamheten kan INTE sägas upp under sommarmånaderna om behov av plats finns inom samma verksamhet efter sommarperioden.

  Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller:

  • vid byte från en förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg till en annan,
  • vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
  • eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

  Kontakta oss
  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-09-23

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.