På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Källsortering och återvinning

För att spara på miljön och våra naturtillgångar måste vi alla hjälpas åt att källsortera vårt avfall.

Det kan kännas som om inte tiden inte alltid räcker till för att källsortera. Har man dåligt med tid måste man prioritera vad som ska källsorteras. Det allra viktigaste att sortera ut är farligt avfall så att inte det hamnar bland vanliga sopor.

Sedan flera år tillbaka har vi ett producentansvar, det är ett lagstadgat ansvar för företag att se till att avfallet från de produkter som tillverkas och säljs samlas in, i första hand för återanvändning eller återvinning och i andra hand för energiutgivning.

Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, bilar, bildäck och elektriska produkter.

Visste du att 30 % av avfallet i sopkärlet är förpackningsmaterial som egentligen och enligt lag ska läggas i en återvinningsstation.

Genom att lägga förpackningarna i sopkärlet så betalar du för samma tjänst två gånger, när förpackning med dess innehåll säljs så är kostnaden för insamlingen via återvinningsstationerna betald. När det läggs i sopkärlet så betalar du ytterligare en gång via avfallstaxan.

Om alla lämnade sina tomma förpackningar på en återvinningsstation skulle vi gemensamt spara mycket pengar per år och göra en större miljönytta eftersom förpackningarna då går i till återvinning och inte till förbränning.

Har du frågor angående källsortering med mera skicka frågan till info@wbab.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-19

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 16:08:14