På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Olägenhet

Kontakta fastighetsägaren vid problem med inomhusmiljön som du inte själv har rådighet över. Får du inte hjälp kan myndighetsnämnden miljö och bygg utreda klagomålen och kräva att åtgärder vidtas. Är klagomålen befogade debiteras fastighetsägaren en avgift för tillsynen.

För att förhindra uppkomst av olägenheter skall en bostad:
  • Ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra luftföroreningar.
  • Ha en tillfredsställande ventilation.
  • Ha tillräckligt med dagsljus.
  • Hållas tillfredsställande uppvärmd.
  • Ge möjligheter till att hålla en god personlig hygien.
  • Ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Störningar från grannar löses oftast smidigast genom att prata med grannen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:06:41