På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Buller

Samhällsbuller beror i huvudsak av buller från trafik och industrier. Störningarna i Ludvika är mycket måttliga och drabbar i första hand bostäder nära väg och järnväg.

Vad är buller? Man brukar säja att buller är allt oönskat ljud. Det som är ljuv musik för en person kan vara buller för någon annan. Ett exempel på det är att operamusik har använts mot oönskade folksamlingar av företrädes vis unga människor. Detta avsnitt behandlar det som vi vanligtvis betraktar som samhällsbuller det vill säga trafikbuller och industribuller.

Trafikbuller i Ludvika kommun består i huvudsak av buller från de mest trafikerade vägarna och från järnväg. Ljudnivåerna mäts, beräknas och bedöms som ekvivalent buller över ett dygn. Det innebär att ljudnivån i decibel A mäts eller beräkna som ett medelvärde över ett dygn. Det betecknas som dBA Leq. Trafiken och därmed ljudnivåerna varierar naturligtvis mycket över dygnet och störningarna likaså men riktlinjerna är satta därefter.

För trafikbuller tillämpas olika riktvärden för befintlig miljö och då nya bostäder och trafikleder byggs. Så till exempel tillämpas siffran 65 dBA Leq vid vägtrafik under befintliga förhållanden och 55 dBA Leq vid nybyggnationer. Siffrorna gäller utomhus vid bostäder. Skillnaden kommer sig av att det finns större möjligheter att nå lägre ljudnivåer vid bostäder när man bygger nytt. Generellt sett kan man säga att det i dessa fall inte handlar om hörselskadligt buller utan buller som orsakar andra medicinska störningar genom stress och som minskar möjligheten att uppfatta tal.

Trafikbuller bedöms vanligtvis med beräkningar som anses mera tillförlitligt än mätningar. Beräkningar utgår ifrån trafikmängd, avstånd till väg, bullerskärmar och annat. Mätningar kan påverkas av tillfälligheter. Av nedanstående länkar framgår vilka riktvärden som gäller. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg kan hjälpa till att bedöma trafikbullerstörningarna vid just din bostad.

Man ska dock ha i åtanke att framförallt i tätorterna så får man acceptera en viss mängd trafikbuller för fördelen att ha ett centralt läge.

Industribuller har egna riktvärden från Naturvårdsverket. Vissa större industrier har särskilda gränsvärden fastställda i tillståndsbeslut.

Myndighetsnämnden miljö och bygg har som tillsynsmyndighet möjlighet att ställa krav utifrån dessa regler. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg kan upplysa om vad som gäller i olika fall.

Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller framgår av nedanstående länk. Industribuller mätts oftast på samma sätt som trafikbuller i ekvivalenta nivåer och alltså som dBA Leq.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider:

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:04:02