På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bygganmälan

Byggherren ska i god tid göra en bygganmälan till miljö och byggnämnden innan vissa byggnads- eller ändringsarbeten påbörjas.

Den bygganmälda åtgärden får inte påbörjas innan byggsamrådet har hållits och för utförandet krävs att det finns en godkänd kvalitetsansvarig.
 
Syftet med byggsamrådet är att göra en genomgång av arbetenas planering och de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden skall kunna antas uppfylla samhällets väsentliga egenskapskrav, exempelvis bärförmåga, brandskydd, energihushållning mm.
 
Förutom byggherren skall även kvalitetsansvarig vara närvarande vid byggsamrådet.

Information om kvalitetsansvarig

Som byggherre skall ni utse kvalitetsansvarig. Om den som ni har utsett inte är certifierad med riksbehörighet skall kommunen pröva om kommunen kan godkänna honom/henne som kvalitetsansvarig för det aktuella arbetet.
 
Bygglagstiftningens krav på kvalitetsansvarig är att han eller hon har tillräcklig utbildning, erfarenhet och är lämplig för uppgiften. Utbildningskravet innebär att den kvalitetsansvarige ska genomgått nödvändiga utbildningar/kurser samt kunna både bygglagstiftningen och Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Tillräckliga byggnadstekniska kunskaper är också helt nödvändiga.
 
Berörda delar av byggnaden får inte tas i anspråk innan den kvalitetsansvarige har intygat att byggherren uppfyllt sina åtagande enligt kontrollplanen och miljö- och byggnämnden utfärdat slutbevis.

Exempel på åtgärder som kräver bygganmälan

  • Ny- och tillbyggnad som kräver bygglov
  • Ändring av bärande konstruktioner
  • Ny och ändring av eldstad /rökkanal
  • Ny och ändring av VA och ventilation

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 15:39:28