På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Olovligt byggande

Olovligt byggande, det som i var mans mun kallas svartbygge, uppmärksammas vanligast av grannar eller andra som ifrågasätter om det kan stå rätt till.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har gjorts utan lov, skall myndighetsnämnden miljö och bygg se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden kan meddelas i efterhand eller så lång tid förflutit att det preskriberats.

Den som vet eller misstänker att olovligt byggande utförts har sin fulla rätt att anmäla detta till oss.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:04:41