På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fastigheter och lantmäteri

I Ludvika kommun är det Lantmäteriet som sköter all Lantmäteriförättning.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Lantmäteriförättning behövs om du köper eller säljer mark och det kräver en ändring av fastighetsindelningen. Det behövs också när gemensamhets­anläggningar bildas, till exempel för vägar eller vatten och avlopp.

Lantmäteriförättning kan också behövas om en gränssträckning är oklar eller om det saknas gränsmarkeringar. Det finns två olika sätt att få nya, rättskraftiga gränsmarkeringar:  

  1. Särskild gränsutmärkning. När fastighetsägare behöver få befintliga, rättsligt entydiga, gränser rekonstruerade och markerade, kan särskild gränsutmärkning utföras av Lantmäteriet. Lantmäteriet återställer försvunna markeringar och sätter vid behov ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning. En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Nya markeringar, tillkomna genom särskild gränsutmärkning, får rättskraft, d v s bindande verkan för framtiden.
  2. Fastighetsbestämning. Om juridiska oklarheter föreligger kring en gräns är en fastighetsbestämning nödvändig för att nya markeringar ska kunna sättas ut. Fastighetsbestämning kan behövas där gränsmarkeringar saknas, helt eller delvis, och det är osäkert var de har varit placerade. Det kan också behövas när gränser inte tillkommit i laga ordning, eller när det finns behov av att lägga fast gränser för ett servitut eller det område en gemensamhetsanläggning får ta i anspråk. Markeringar tillkomna vid fastighetsbestämning får rättskraft. 

Kontakta Lantmäteriet

Du kontaktar lantmäteriet per telefon (0771-63 63 63) för att bestämma träff eller beställa en förättning. Lantmäteriets hemsida, lantmateriet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:15, 13:00-16:15

Kontakta Lantmäteriet

Telefon: 0771-63 63 63

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:26:01