På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kulturhistoriska byggnader

Byggnader och områden har olika nivåer av skyddsbestämmelser som regleras av olika lagar och förordningar.

Kulturhistoriska byggnader och områdens skyddsbestämmelser

Plan- och bygglagen 3 kap, 12 § reglerar vad som är skyddsvärt "Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i bebyggelseområden av denna karaktär får inte förvanskas."

En vedertagen tolkning av denna bestämmelse utgår från den vidare syn som idag finns på vad som är värt at bevara. Det kan vara allt från enskilda byggnader till hela områden samt även sådant som värderas högt av en lokal opinion.

Regeringen beslutade "Riksintresse för kulturmiljövård" som kan omfatta enskilda byggnader eller hela miljöer. Exempelvis området runt Cassels inklusive dess byggnader och Disponentparken i Grängesberg.

Länsstyrelsen kan besluta om byggnadsminne.

Kommunen kan i detaljplaner med stöd av plan- och bygglagen använda bestämmelser som innebär olika nivåer av skydd för byggnader och/eller miljöer.  Exempelvis före detta "Baptistkyrkan" på Tingshusgatan i Ludvika.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden innesitter ett skydd enligt Lagen om kulturminnen. I kommunen finns det åtta platser med byggnadsminnen (totalt 39 byggnader).

  • Storgården i Brunnsvik (fem byggnader)
  • Gonäs Bergsmansgård (sju byggnader)
  • Cassels i Grängesberg
  • Laxsjögården hyttarbetarbostäder (två byggnader)
  • Ludvika Gammelgård (åtta byggnader)
  • Maskinhuset (Grängesberg)
  • Sunnansjö Herrgård (13 byggnader)
  • Stora Hagen i Grängesberg (två byggnader)
  • Sjömagasinet i Grangärde

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:18:30