På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lägenhetsregister

Enligt lag ska uppgifter om Sveriges bostäder föras in i ett nationellt lägenhetsregister. Om det finns fler än en lägenhet per entré ska de särskiljas med lägenhetsnummer.

Lägenhetsregistrets användning
Syftet med registret är att Statistiska centralbyrån enklare ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik, som senare kan ligga till grund för samhällsplanering och forskning. Registret innehåller uppgifter om Sveriges bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.
Rapporteringen ska i huvudsak göras i samband med hantering av bygglov.

Fastighetsägarens skyldighet
Ägare av flerbostadshus och småhus är skyldiga att lämna uppgifter till kommunen.
Till kommunen ska uppgifter om bostadslägenheter lämnas in vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • rivning

Lantmäteriet har tagit fram en särskild standard för lägenhetsnumreringPDF, med hjälp av den ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnumrering till kommunen.

Gis-sektionen vid Verksamhetsområde Planering ansvarar för ajourhållningen av lägenhetsregistret.
Blanketten ska fyllas i och skickas till Ludvika kommun senast en månad efter färdigställandet.

Skickas till:
Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde Planering
771 82 Ludvika

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 02:40:31