På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning och fyllning av marken, om markförhållandena därmed ändras avsevärt. Du kan också behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog. Detta gäller om inget annat är angivet i en detaljplan.
När du söker bygglov behövs ingen separat ansökan om marklov. Markförändringarna ingår i bygglovet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-11

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:03:41