På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rivningslov

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kan du behöva lämna in ansökan om rivningslov.
En ansökan om rivning ska du göra om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller inom område med områdesbestämmelser. De åtgärder som är lovpliktiga för rivningslov inom detaljplan är:
  • Riva en hel byggnad, även stommen.
  • Riva en fullständig del av byggnad, till exempel en veranda.
  • Flytta en byggnad till annan plats (kan också behövas bygglov för den nya platsen).

I prövningen om rivningslov tittar handläggaren bland annat på om byggnaden har något kulturhistoriskt värde eller om den omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller i områdesbestämmelser.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:15:56