På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Djur som inte är sällskapsdjur

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att hålla nötkreatur, häst, får, get och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom detaljplanelagt område. Tillstånd söks hos myndighetsnämnden miljö och bygg.

Avgifter och ansökan för tillstånd

Avgift för tillstånden debiteras enligt myndighetsnämnden miljö och byggs taxa. Ansökan görs skriftligt med uppgifter om hur många djur, hur de skall inhysas, gödselhantering samt annat som kan vara av betydelse att tillståndsmyndigheten känner till. En ritning som visar var byggnader är placerade på tomten eller hur terrariet ser ut skall bifogas ansökan.

Olägenheter av djurhållning

Olika former av djurhållning kan skapa olägenheter för närboende. En del av dessa störningar regleras av miljöbalken. "Lagen om tillsyn över hund och katt" behandlar bland annat vad som gäller för katt och hundägare i frågan om lösspringande hundar och förorenande katter.

Polismyndigheten har tillsynsansvar enligt lagen om tillsyn av hund och katt.

Förvildade katter

Tyvärr så behandlas inte alla djur som man önskar att de skulle behandlas. Människor skaffar en söt kattunge och sen tröttnar på den. Katten för löpa vind för våg och även blir övergiven. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg kan om katten är uppenbart övergiven fånga in den och sedan avliva den. Kontoret måste då söka tillstånd hos polismyndigheten för att fånga in och avliva katten. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg omplacerar inte övergivna katter. Det måste göras genom frivilliga insatser.

Fågelmatning

Mata gärna fåglar men gör det på ett klokt sätt. Duvor och måsar kan orsaka stora problem genom nedsmutsning av balkonger och gårdar. Mata därför inte dessa fåglar i närheten av bostadshus. Även matning av småfåglar måste ske med eftertanke. Om man slänger brödsmulor och fågelfrö direkt på marken bidrar detta lätt till ökade problem med råttor.

Om stora mängder duvor eller måsar förekommer i ditt bostadsområde skall du i första hand kontakta fastighetsägaren som får utreda orsaken och eventuellt också ta en diskussion med de hyresgäster som matar fåglarna. Prata alltid först med de som matar fåglarna så kan ni kanske reda ut problemet. 

Relaterad information


Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 07:58:23